Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Vijf versnellingsopgaven voor recreatie & toerisme in Rivierenland

Binnen Fruitdelta Rivierenland werken de acht gemeenten samen om onder andere de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk op korte termijn resultaat te boeken in het versterken van de toeristische sector, hebben zij focus aangebracht door vijf concrete opgaven te definiëren die nu versneld worden opgepakt. Deze ‘Big 5’ bestaat uit de opgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie.

Ga mee op virtuele roadtrip langs de mkb-parels van Oost-Nederland

Commissaris van de Koning John Berends van Provincie Gelderland bezocht vrijdag 20 november, op de Dag van de ondernemer, diverse mkb-bedrijven in FruitDelta Rivierenland. Zijn toer door de regio sloot mooi aan op de oproep die Oost-Nederland onlangs deed aan het Rijk om de kracht van het mkb beter te benutten in de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken van Nederland.

Midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van FruitDelta Rivierenland

Voor het economisch herstel uit de coronacrises benut FruitDelta Rivierenland de kracht van het midden- en kleinbedrijf en de familiebedrijven. Het mkb is de economische motor van Oost-Nederland; deze bedrijven zorgen voor zeven op de tien banen in het bedrijfsleven. De provincies Gelderland en Overijssel en de andere regio’s in Oost Nederland benutten deze kracht ook. Landelijke innovatieprogramma’s moeten hier meer op inspelen door hun strategie en uitvoeringsmiddelen beter toe te spitsen op de kracht van het mkb. Vraagstukken van het mkb, zoals de human capital agenda, digitalisering, internationalisering en robotisering vragen aandacht.

Verrassend Rivierenland: 100 verborgen parels in de regionale economie in beeld gebracht

In opdracht van FruitDelta Rivierenland heeft prof.dr. G.J. Hospers van Stichting Stad en regio en geograaf aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente, een verkenningsonderzoek gedaan naar verborgen economische parels in Rivierenland. Het resultaat van zijn onderzoek is samengebracht in het rapport ‘Verrassend Rivierenland - 100 verborgen parels in de regionale economie’. Deze verborgen parels zijn bedrijven die de motor vormen van de regio, haar karakter geven en toekomstkracht.

Digitaal werkbezoek Bert-Jan Ruissen: oproep aan SGP Europarlementariër voor toepassingsgerichte innovaties in de landbouw

Op 5 november bracht Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) een digitaal werkbezoek aan Oost Nederland. Ruissen richt zich met name op het thema landbouw en voedsel. Onder leiding van Burgemeester Jan Kottelenberg (gemeente Neder-Betuwe) presenteerde de regio hoe hier gewerkt wordt aan de verduurzaming van de voedselketen. Ruissen werd gevraagd het belang van krachtige regio’s zoals in Oost Nederland, in Brussel te behartigen en te zorgen voor financiële middelen om de innovatiekracht verder te stimuleren.

Uitstel webinar-reeks FruitDelta Rivierenland

Het eerste webinar van de reeks over de toekomst van FruitDelta Rivierenland, gepland op vrijdag 6 november, is uitgesteld. Naast het feit dat wij uiteraard de verzwaarde coronamaatregelen van ons kabinet (moeten) volgen, wíllen wij ook geen onveilige situatie creëren voor onze gasten, medewerkers en technici. De ontwikkelingen in onze regio de komende weken zullen bepalen wanneer het webinar alsnog kan plaatsvinden. Dat geldt ook voor het tweede en derde webinar van de reeks.