Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

FruitDelta Rivierenland steunt 14 vernieuwende initiatieven met bijdrage uit Regionaal Investeringsfonds

De initiatieven die in de tweede ronde van 2019 een bijdrage ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland zijn bekend. Met dit fonds stimuleren wij ondernemers en ondernemende inwoners die met hun initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. Van de 27 ingediende aanvragen heeft de jury aan 6 projecten en 8 haalbaarheidsstudies in totaal 385.652 euro aan subsidie toegekend. De toegekende initiatieven hebben bovengemiddeld gescoord op de criteria innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, concurrentiepositie en vestigingsklimaat.

Aanleg glasvezelnetwerk in Rivierenland van start

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Rivierenland gaat beginnen. De zeven betrokken gemeenten zijn Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Maandag 6 januari 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBRivierenland) opgericht. Nu dit een feit is en de contracten zijn getekend, kan er gestart worden met de aanleg. Dat gebeurde maandagochtend 13 januari met de plaatsing van het eerste POP-station (hoofdverdeelstation) in Altforst, gemeente West Maas en Waal.

FruitDelta Rivierenland pitcht Regiodeal aan Kamerleden in Nieuwspoort Den Haag

Op 28 november schoof een delegatie van FruitDelta Rivierenland aan bij het ontbijt in de Provinciezaal van Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst met Kamerleden pitchten de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta Rivierenland hun Regiodeal. Met ons verzoek tot een Regiodeal doen wij een beroep op het Rijk voor een financiële bijdrage en immateriële steun voor het aanpakken van onze regionale uitdagingen om toekomstproof te kunnen worden.

Regionaal Investeringsfonds: Economic Board beoordeelt initiatieven tweede ronde 2019

Elk jaar kunnen ondernemende inwoners en ondernemers tweemaal aankloppen bij het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Voor mensen met innovatieve ideeën, die voldoen aan de toekenningscriteria van het fonds, is er financiële steun voor die initiatieven. De Economic Board van FruitDelta Rivierenland beoordeelt als onafhankelijk orgaan de aanvragen die binnenkomen en adviseert vervolgens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland over de besteding van het geld. De leden vergaderden op 11 december over de bijna 30 ingediende projecten die binnenkwamen in de tweede ronde van 2019.

Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024

De afgelopen vier jaar gaven wij onze regionale samenwerking stevig vorm met ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en Regionaal Investeringsfonds. In die periode hebben wij als overheid economische ontwikkelingen in onze regio gefaciliteerd. En daarmee - in een constructieve samenwerking met onze partners - mooie resultaten behaald. Nu is het tijd om verder te gaan. Met een nieuwe periode voor de deur willen wij het bestaande ambitiedocument een vervolg geven.

Nulmeting maakt omzet en omvang multifunctionele landbouw FruitDelta Rivierenland bekend

Eén van onze opgaven is om de agribusiness in FruitDelta Rivierenland met de samenleving te verbinden via verbrede plattelandsontwikkeling, ook wel multifunctionele landbouw genoemd. Om te weten waar wij staan in onze regio op dit vlak, hebben wij een nulmeting laten uitvoeren door Wageningen University & Research (WUR).