Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd

In 2016 stelde elke gemeente binnen Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument voor de periode 2016-2020 vast. Doel was om met een gezamenlijke focus de regionale economie te versterken. Als onderdeel daarvan werd het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgericht voor de periode 2017-2020. Het RIF heeft als doel innovatie op de drie economische speerpunten van de Regio te stimuleren en is als instrument een wezenlijk onderdeel van het platform FruitDelta Rivierenland geworden. Het RIF is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Met dit fonds investeert de Regio in projecten en studies van ondernemers en ondernemende inwoners.

FruitDelta Rivierenland gaat voor toekomstbestendigheid regionale economie en stimuleren brede welvaart

Het bestuur van Regio Rivierenland heeft een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 ter besluitvorming naar de gemeenteraden gestuurd. De speerpunten van het nieuwe ambitiedocument zijn Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Het ambitiedocument bevat meteen ook een voorstel voor het doorontwikkelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in een Regionaal Stimuleringsfonds vanaf 2022 met een verlaagde inleg van 2 euro per inwoner. Dit komt overeen met het advies van de Economic Board.

Haagse lobby gaat door

De Haagse lobby is in volle gang. Niet alleen voor de verkiezingen, maar ook daarna gaat dit volop door. Wat doen wij als regionaal samenwerkingsverband Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland hierin?