Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

RES 1.0: Rivierenland schakelt over op duurzame energie met 1,2 TWh duurzame opwek in 2030

Rivierenland zet in totaal in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is te lezen in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van RES FruitDelta Rivierenland en het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden door inwoners samen met de acht gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland.

Webinar 3: ‘Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken toont de kracht van het collectief

In de reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’ organiseerde FruitDelta Rivierenland, in samenwerking met de stuurgroep Regio Deal, vrijdag 9 april het derde FruitDelta webinar ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven van de toekomst’. Met diverse gasten werd gesproken over belangrijke maatschappelijke opgaven voor onze regio. Juist in deze tijden van de coronapandemie is het van belang om ons concreet en actief in te zetten voor het wonen, leven en werken in FruitDelta Rivierenland samen met onze partners. 

Succesvol digitaal FruitDelta werkbezoek college van Gedeputeerde Staten

Commissaris van de Koning John Berends gaf op 30 maart tijdens het werkbezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan FruitDelta Rivierenland aan dat Provincie Gelderland samen met FruitDelta aan de Gebiedsagenda wil werken. Het doel van het werkbezoek was om samen te bespreken welke resultaten al geboekt zijn en wat er aanvullend nog mogelijk en wenselijk is voor een gezamenlijke Fruitdelta Gebiedsagenda.

Innovatieve proef met zonnepanelen boven zachtfruit

De rode bessen van Rini Kusters uit het Gelderse Wadenoijen worden sinds kort beschermd door een nieuwe, permanente teelt ondersteunende voorziening: unieke zonnepanelen. Het Friese bedrijf GroenLeven heeft de pilotopstelling, die hier sinds 2020 stond, uitgebreid tot een volledige zonnebron met ruim 4.500 zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken genoeg groene stroom op voor 400 huishoudens.  GroenLeven rondde onlangs de realisatie van de zonnebron af, die binnenkort in gebruik wordt genomen.