Nieuws 2017-04-26T13:44:33+00:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Uitnodiging Expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught’

De projectgroep MIRT-Verkenning organiseert op 29 oktober 2018 in Zaltbommel een expertsessie ‘Stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch - Vught’. Doel van deze sessie is om te onderzoeken hoe we de bereikbaarheid voor de logistieke sector op dit traject kunnen verbeteren via diverse maatregelen die voor 2025 gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor gaan het Rijk en de regionale overheden graag met u in gesprek in deze expertsessie.

Ondernemend Rivierenland in de volgende fase

Het privaat-publieke samenwerkingsverband Ondernemend Rivierenland gaat een nieuwe fase in. Met de komst van studenten die zélf als ondernemer willen starten, is er behoefte aan een structuur. Ondernemend Rivierenland moet een ondernemersplatform worden waar álle Rivierenlanders die dat willen, de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te beginnen. Om dat te faciliteren, wordt momenteel een stichting opgericht. YoungMediaProfs wordt de eerste activiteit van deze stichting.

Regiodeal: regio Rivierenland zet in op opleidingen, innovatie en duurzaamheid

FruitDelta Rivierenland en RW-POA (Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland) zetten zich samen met 17 partners in voor een regiodeal met het Rijk. Zij vragen een bijdrage van 6,7 miljoen euro van het kabinet om in de regio Rivierenland in te kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt, om innovatieve ontwikkelingen op poten te zetten en om het hoge energieverbruik aan te pakken.

Nieuwe toeristische trekpleister geopend: fietsroute ‘Laanboomroute Betuwe’

Met de ‘Laanboomroute Betuwe’ is de regio FruitDelta Rivierenland weer een toeristische trekpleister rijker. Deze fietsroute is op zaterdag 22 september geopend tijdens de open dag ‘Kom op de kwekerij’. De route is een Regionaal Investeringsfonds-project en loopt langs laanboomteeltbedrijven en horecagelegenheden zodat fietsers kunnen genieten van het gevarieerde landschap, de mooie natuur en cultuurhistorische parels.