Nieuws 2017-04-26T13:44:33+00:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

FruitDelta Rivierenland op volle kracht vooruit naar een energieneutraal 2050

Regio FruitDelta Rivierenland gaf op woensdagavond 7 februari het startschot voor een Regionale Energiestrategie voor de regio Rivierenland. Hiermee gaan verschillende organisaties in de regio met elkaar aan de slag om in 2050 energieneutraal te zijn. Met een Regionale Energiestrategie worden opgaven, trends, consequenties en keuzes inzichtelijk gemaakt en vertaald naar projecten en samenwerkingsverbanden.

Project Laanboomcentrum Opheusden: laanboomhuis in beslissende fase

Om onze agribusiness te versterken, wordt hard gewerkt aan de realisatie van een 25 ha groot Laanboomcentrum in Opheusden. Hier zal intensieve laanboomteelt worden bedreven. Exclusieve, laanboomgelieerde bedrijven zullen er als een sterk netwerk/cluster samenwerken en specialiteiten delen. Eén van de speerpunten is de bouw van een Laanboomhuis in 2018, dat als visitekaartje van het centrum moet gaan fungeren. Hiervoor is inmiddels de beslissende fase aangebroken. 

Gehonoreerd RIF-initiatief in de spotlights in Den Haag

De gehonoreerde initiatieven uit de tweede ronde van 2017 zijn nog maar net bekendgemaakt of er is al nieuws over één van die initiatieven. Het project ‘Biodivers rijk fruitteeltlandschap in de Betuwe’ van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor timmert goed aan de weg. Onder grote belangstelling kreeg minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari in Den Haag de Nationale Bijenstrategie aangeboden. Vanuit de Betuwe zetten De Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe hun handtekening.

Ontwerpwebsite Fruitstalletjes

'Design Fruitstalletjes Rivierenland' van de Stichting Platteland Rivierenland is één van de gehonoreerde RIF-projecten van FruitDelta Rivierenland uit de eerste ronde van 2017. En er is volop actie! De stichting roept alle ontwerptalenten van Rivierenland op om een fruitstalletje te ontwerpen. Siert jouw design binnenkort de hele regio?

Maar liefst 18 regionale initiatieven ontvangen steun uit Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW op 17 januari in De Schildkamp in Asperen maakte Hans Beenakker, voorzitter van de Economic Board van FruitDelta Rivierenland, aan de circa 350 aanwezige ondernemers bekend dat de tweede ronde van 2017 maar liefst 18 initiatieven heeft opgeleverd die een bijdrage zullen ontvangen. Dat zijn er 5 meer dan de eerste ronde.

Gemeenten FruitDelta Rivierenland en RBT Rivierenland actualiseren prestatieafspraken

Regio Rivierenland wil als overheidsonderdeel binnen FruitDelta Rivierenland de samenwerking met haar partners verstevigen. Het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland is zo’n belangrijke partner en daarom hebben de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland de prestatieafspraken met het RBT geactualiseerd en ondertekend op 9 januari 2018. Er zijn 28 afspraken opgenomen in de overeenkomst die moeten bijdragen aan de innovatie en ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio.