Nieuws 2017-04-26T13:44:33+00:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Van start met Mobiliteit en Bereikbaarheid in FruitDelta Rivierenland

Een goed bereikbaar Rivierenland, nu en in de toekomst. Dat vinden wij zeer belangrijk. De bereikbaarheid moet beter en daarom is er de afgelopen periode in FruitDelta Rivierenland een aantal stappen gezet om dit voor elkaar te krijgen. Met het Uitvoeringsplan Mobiliteit heeft de regio een aantal duidelijke ambities geformuleerd en acties opgesteld. Wij zetten in op robuuste, duurzame en slimme mobiliteit. Hiervoor is € 1.000.000,- beschikbaar gesteld.

Projecten Regionaal Investeringsfonds maken verbinding met elkaar

Een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) betekent niet alleen een financiële bijdrage, maar ook de toegang tot een waardevol netwerk en kennisdeling. Dat bleek tijdens de eerste netwerkbijeenkomst in Kasteel Ophemert van ondernemers die met hun projecten in januari van dit jaar op een bijdrage konden rekenen. Tijdens deze eerste bijeenkomst konden de projectindieners kennis maken met elkaar en de Economic Board die de projecten beoordeelt. Doel van de bijeenkomst: kennismaken en kijken waar je elkaar kunt versterken.

Eerste inspiratiesessie logistieke ondernemers: samen logistieke arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken oplossen

Veel ondernemers in Rivierenland kampen met onvervulde vacatures en zijn op zoek naar kwalitatieve medewerkers. Om hiermee actief aan de slag te gaan, organiseerde Coöperatie Medel op 22 januari de eerste inspiratiesessie voor logistieke ondernemers. Het doel: gezamenlijk ondernemersinitiatieven opzetten en uitvoeren om zo de structureel logistieke arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken op te lossen.

Van inpakrobot tot versteend fruit: 18 projecten ontvangen steun van het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland

De tweede ronde van 2018 van het Regionaal Investeringsfonds mag een succes genoemd worden. Uit totaal 31 aanvragen beoordeelde de Economic Board - een jury van experts uit het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid - 18 projecten als het meest waardevol voor de regio.