Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Samen op weg naar het FruitDelta Economisch Ambitiedocument 2020-2024

De afgelopen vier jaar gaven wij onze regionale samenwerking stevig vorm met ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en Regionaal Investeringsfonds. In die periode hebben wij als overheid economische ontwikkelingen in onze regio gefaciliteerd. En daarmee - in een constructieve samenwerking met onze partners - mooie resultaten behaald. Nu is het tijd om verder te gaan. Met een nieuwe periode voor de deur willen wij het bestaande ambitiedocument een vervolg geven.

Nulmeting maakt omzet en omvang multifunctionele landbouw FruitDelta Rivierenland bekend

Eén van onze opgaven is om de agribusiness in FruitDelta Rivierenland met de samenleving te verbinden via verbrede plattelandsontwikkeling, ook wel multifunctionele landbouw genoemd. Om te weten waar wij staan in onze regio op dit vlak, hebben wij een nulmeting laten uitvoeren door Wageningen University & Research (WUR).

Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied regio: Regio Rivierenland in gelijk gesteld op alle punten kort geding

De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de feitelijke realisatie van dit unieke project af te ronden.

Mobiliteitsmakelaar voor een betere bereikbaarheid van FruitDelta Rivierenland

Een goede regionale bereikbaarheid is cruciaal voor de economische positie van FruitDelta Rivierenland en haar werkgevers. De bereikbaarheid staat momenteel onder druk en dat zal aankomende jaren niet minder worden. Daarom is een mobiliteitsmakelaar aan de slag gegaan om samen met bedrijven in de regio de bereikbaarheid van de regio en haar bedrijven te verbeteren.

Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café

Op woensdag 13 november ontmoetten ondernemers, onderwijsbestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie elkaar tijdens het eerste Logistiek Café van Logistics Valley Rivierenland. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties partner van Logistics Valley Rivierenland en het doel van het Logistiek Café is om elkaar in informele setting te spreken en kennis uit te wisselen.