27 maart 2024 Terug

Aandacht in Tweede Kamer voor aanpak geluidshinder langs spoortracé Meteren-Boxtel

Op woensdag 27 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Vivianne Heijnen over het spoor. Tijdens dit debat vroegen Chris Stoffer van de SGP, Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Eline Vedder-Monaster van het CDA aandacht voor de aanpak van de geluidshinder langs het spoortracé Meteren-Boxtel.

De bouw van een nieuwe spoorboog bij Meteren betekent dat de komende jaren maximaal 66 goederentreinen per etmaal over dit spoortracé rijden (dat zijn er nu een paar per dag). De meeste goederentreinen zullen ’s nachts rijden en dat zorgt voor extra geluidsoverlast en trillingen.

De staatssecretaris heeft weliswaar wettelijke maatregelen getroffen en bij Vught bovenwettelijke maatregelen, maar voor de rest van het tracé - waar óók mensen langs het spoor wonen - zijn de wettelijke maatregelen niet onvoldoende. Daarvoor is € 65 miljoen nodig. De staatssecretaris heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

Wij begrijpen dat niet alles kan en vragen het Rijk om in ieder geval te beginnen met de aanpak van de stalen spoorbruggen over de Waal en de Maas en het spoortracé bij Boxtel. Door het aanbrengen van raildempers en trilplaatjes, daalt de geluidsoverlast met 3 dB. Dat is voor omwonenden een daling van 50% van de huidige geluidsoverlast. Daarvoor is € 20 miljoen nodig en daarover willen wij graag met het Rijk in gesprek hoe wij dit samen tóch voor elkaar kunnen krijgen.

Komende dinsdag stemt de Tweede Kamer over de motie van SGP, ChristenUnie en CDA. Wij vragen de andere partijen om deze motie te steunen en zo bij te dragen aan het versterken van de leefbaarheid van huidige en toekomstige omwonenden van het spoor.

Wij zijn niet tegen het spoortracé en niet tegen goederenvervoer, maar zetten ons graag in voor het versterken van de leefbaarheid van onze inwoners in Gemeente West Betuwe, Gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Vught en Gemeente Boxtel.

Meer nieuws