Welkom bij FruitDelta Rivierenland

Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek/onderwijs, organisaties ondernemers en ondernemende inwoners (de 5 O’s) zich in voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme in onze regio een boost geven.

Een eigen Regionaal Stimuleringsfonds is een middel hiervoor. Hiermee stimuleren wij (publiek)private projecten en jagen wij initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan. Een jury van experts – de Economic Board – adviseert over de besteding van het geld. Een ander middel is de Regio Deal. Hiermee worden worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. En daarmee versneld uitgevoerd.

De Gebiedsagenda

Om de uitdagingen van dit decennium aan te pakken, moeten we nu in actie komen. Daarvoor is de FruitDelta Gebiedsagenda ontwikkeld.

Wat is die Gebiedsagenda eigenlijk? En hoe werkt het? Je ziet het in de animatie hieronder. En hier kun je hele nota lezen lezen maar ook de samenvatting .

Volg ons op Twitter

Agenda

Het eerste RSF-jaar: 2023

Vanaf 15 december is hier te lezen waar de RSF-subsidies in 2023 landen

RSF, boom

Groeten uit de regio’s