Welkom bij FruitDelta Rivierenland

Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek/onderwijs, organisaties ondernemers en ondernemende inwoners (de 5 O’s) zich in voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme in onze regio een boost geven.

Een eigen Regionaal Stimuleringsfonds is een middel hiervoor. Hiermee stimuleren wij (publiek)private projecten en jagen wij initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan. Een jury van experts – de Economic Board – adviseert over de besteding van het geld. Een ander middel is de Regio Deal. Hiermee worden worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. En daarmee versneld uitgevoerd.

De Gebiedsagenda

Om de uitdagingen van dit decennium aan te pakken, moeten we nu in actie komen. Daarvoor is de FruitDelta Gebiedsagenda ontwikkeld. Bekijk hieronder de video met een uitleg over de Gebiedsagenda en lees hier de nota of de samenvatting daarvan.

Regionaal Stimuleringsfonds, iets voor u?

Met het Regionaal Stimuleringsfonds steunt FruitDelta Rivierenland start-ups, ondernemende inwoners, het MKB, familie- en grote bedrijven uit de regio die goede ideeën hebben voor technische en/of sociale vernieuwing. Met een financiële bijdrage krijgt u een steun in de rug om te (blijven) vernieuwen, toekomstbestendig(er) en succesvol(ler) te worden. U maakt kans op financiële steun als uw project bijdraagt aan de economische ambities en opgaven van FruitDelta Rivierenland op de drie speerpunten Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. En daarvan profiteert iedereen in Rivierenland!

Het loket voor het aanvragen van een bijdrage is geopend tot en met 6 december 2023. Klik hier voor alle informatie en voor de aanvraagformulieren.

Geld voor uw idee, dien uw voorstel in!
RSF-loket open t/m 6 december 2023
0
0
0
0
dagen
0
0
uur
0
0
min.
0
0
sec.