‘Laat de fietser zien dat hij nu de aandacht krijgt’

2022-05-02T13:28:44+02:00

Binnen het programma A2 Deil-Vught werken diverse partijen en organisaties dagelijks samen aan een veiligere A2 met minder vertragingen en opstoppingen. Zij vertellen u graag meer over hun betrokkenheid bij het programma. Lees het verhaal van Wietse Bruggink, projectleider voor de snelle fietsroute F2 Zaltbommel-'s-Hertogenbosch.

‘Laat de fietser zien dat hij nu de aandacht krijgt’2022-05-02T13:28:44+02:00

Nominatie All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022

2022-05-02T13:32:39+02:00

Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld, neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans? Kortom: wie komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022?

Nominatie All-in Werkgeversprijs Rivierenland 20222022-05-02T13:32:39+02:00

Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland omarmd

2022-04-14T14:54:57+02:00

Deze week omarmden Gedeputeerde Staten en het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland de visie, subdoelen en opgaven van de gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland. Gebiedsgedeputeerde Helga Witjes kreeg een flyer met hoofdlijnen uit handen van Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland, en Gerdo Van Grootheest, voorzitter van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland omarmd2022-04-14T14:54:57+02:00

Eerste Pleintjes van Morgen geopend

2022-04-14T14:55:39+02:00

Pleintje van Morgen is onderdeel van het Regio Deal project Circulaire economie, uit de programmalijn Fruit. Het project onderzoekt hoe grondstoffen uit gescheiden ingezamelde plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (pdb) hergebruikt kunnen worden. Een belangrijke stap in het sluiten van de keten op weg naar een regionale circulaire economie. Dat we met schone grondstofstromen tot mooie producten kunnen komen wordt zo zichtbaar en circulariteit tastbaar.

Eerste Pleintjes van Morgen geopend2022-04-14T14:55:39+02:00

Videoboodschap regiovoorzitter Hans Beenakker: “Mijlpaal bereikt in regionale samenwerking met nieuw ambitiedocument”

2022-02-14T15:35:14+01:00

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en Regio Rivierenland licht in een videoboodschap de meerwaarde van het nieuwe Regionale economisch ambitiedocument 2022-2025 toe: “Om lokaal ambities te verwezenlijken, is regionale samenwerking essentieel. De basis voor deze samenwerking hebben we opnieuw vastgelegd in het nieuwe Regionaal economisch ambitiedocument, dat we ook weer in samenspraak met onze samenwerkingspartners willen uitvoeren." 

Videoboodschap regiovoorzitter Hans Beenakker: “Mijlpaal bereikt in regionale samenwerking met nieuw ambitiedocument”2022-02-14T15:35:14+01:00

Bonusronde Regionaal Investeringsfonds levert twaalf innovatieve initiatieven voor de regio op

2022-01-18T16:50:51+01:00

Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland.

Bonusronde Regionaal Investeringsfonds levert twaalf innovatieve initiatieven voor de regio op2022-01-18T16:50:51+01:00

Regiogemeenten werken gericht samen om de economische ambities te realiseren

2022-01-14T17:13:27+01:00

Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de vaststelling op 12 januari 2022 door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland bekrachtigd. Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de komende jaren gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede welvaart in de regio Rivierenland. Het Regionaal Stimuleringsfonds, de doorontwikkelde versie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) uit 2016, is een wederom belangrijk als instrument om de nieuwe ambities van het Regionaal Economisch Ambitiedocument in samenwerking met partners uit de regio te verwezenlijken.

Regiogemeenten werken gericht samen om de economische ambities te realiseren2022-01-14T17:13:27+01:00

Aan de slag met ambities uit regeerakkoord

2021-12-20T17:11:00+01:00

“Het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ biedt Regio FruitDelta Rivierenland perspectief om onze mkb- en familiebedrijven te ondersteunen, de brede welvaart verder te versterken en bij te dragen aan de landbouw- en klimaattransitie”. Aldus de eerste reactie van regiovoorzitter Hans Beenakker van regio FruitDelta Rivierenland op het op 15 december gepresenteerde Coalitieakkoord.

Aan de slag met ambities uit regeerakkoord2021-12-20T17:11:00+01:00
Ga naar de bovenkant