Welkom bij FruitDelta Rivierenland

Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich in voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in onze regio een boost geven.

Een eigen Regionaal Investeringsfonds is een middel hiervoor. Hiermee stimuleren wij (publiek)private projecten en jagen wij initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan. Een jury van experts – de Economic Board – adviseert over de besteding van het geld. Een ander middel is de Regio Deal. Hiermee worden worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. En daarmee versneld uitgevoerd.

FRUITDELTA RIVIERENLAND EN HET CORONAVIRUS

In aanvulling op het noodpakket van het Rijk nemen de acht gemeenten van onze regio extra maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens en ná de coronaperiode. Ook Provincie Gelderland en organisaties van de regionale economische speerpunten voeren diverse hulpacties uit. Hier leest u welke acties dit zijn en ziet u inspirerende voorbeelden van ondernemers die niet bij de pakken neer gaan zitten.

Laatste nieuws

STRATEGISCHE FRUITDELTA GEBIEDSAGENDA BIEDT SAMENHANG IN WERKEN AAN TOEKOMST VAN DE REGIO

25 februari 2021 –Het Algemeen Bestuur (AB) van GR Regio Rivierenland stemde op 10 februari in met de procesaanpak om tot een strategische FruitDelta Gebiedsagenda te komen, bedoeld voor de periode tot 2030. De procesaanpak leidt tot een ordening en overzicht in de lopende processen van de regio. Zo worden de strategische opgaven voor de toekomst expliciet genoemd. Zowel Provincie Gelderland als de Regiodeal FruitDelta Rivierenland
ondersteunen deze aanpak. Eind 2021 is de FruitDelta Gebiedsagenda klaar.

Lees meer >>

Volg ons op Twitter

Agenda

WEBINAR 2 IN REEKS: OP WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ARBEIDSMARKT | 19 MAART 2021
Lees meer >>

Groeten uit de regio’s

FruitDelta Rivierenland werkt mee aan de campagne Nederland Slim Benutten, een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de Regio Food Valley, Cleantech Regio, regio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, FruitDelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle. Ook de Economic Boards in Oost-Nederland steunen de campagne.

Lees ons magazine!