Welkom bij FruitDelta Rivierenland

Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek/onderwijs, organisaties ondernemers en ondernemende inwoners (de 5 O’s) zich in voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme in onze regio een boost geven.

Een eigen Regionaal Stimuleringsfonds is een middel hiervoor. Hiermee stimuleren wij (publiek)private projecten en jagen wij initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan. Een jury van experts – de Economic Board – adviseert over de besteding van het geld. Een ander middel is de Regio Deal. Hiermee worden worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. En daarmee versneld uitgevoerd.

RSF, regionaal stimuleringsfonds, boom, fruitdelta, rivierenland

Volg ons op Twitter

Agenda

Groeten uit de regio’s

Vier jaar RIF: terugblik 2017-2020

Jaarmagazine 2020/2021