Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners samen om het gebied te ontwikkelen en versterken.

}