Instrument

Gebiedsagenda

Kansenagenda om integraal te werken aan opgaven van de toekomst

Samenwerkingspartners binnen FruitDelta Rivierenland willen dat zoveel mogelijk inwoners nu en in de toekomst een fijn leven hebben. Dit noemen we ook wel brede welvaart. Wij kunnen hieraan als regio zelf invulling geven door ambities en doelen te formuleren die passen bij Rivierenland. Betrokken partners onderkennen dat de bestaande samenwerkingen onvoldoende zijn om deze ingewikkelde opgaven aan te pakken. Daarvoor zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen opgaven te groot. Zo kan de oplossing voor de één, een probleem vormen voor de ander. We moeten dus samenwerken. Dit doen wij met de werkwijze van de Gebiedsagenda, de kansenagenda van FruitDelta Rivierenland.