Thema

Economie

In Rivierenland werken wij samen met gemeenten en het bedrijfsleven aan onze gezamenlijke ambitie om het economisch, sociaal en ecologisch kapitaal in onze regio verder te versterken.

Om lokale economische ambities te verwezenlijken is vaak regionale samenwerking nodig. Dit zorgt voor kennisontwikkeling en brengt lokale belangen en initiatieven samen. Het resultaat: slagkracht, een grotere naamsbekendheid en beleidsaandacht voor de gemeenten binnen de regio. Om dit proces aan te jagen heeft de Regio het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) opgericht.

Hieronder maak je kennis met drie economische speerpunten van onze regio en de lees je onze ambities op die terreinen.

Nieuws

18 maart 2024 Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen ‘We kunnen echt verschil maken. Asfalt, schoonmaak, sporthallen, verkeersborden, groenvoorziening etc. etc. Het wordt allemaal door overheden ingekocht. Stel dat we daarin nog meer letten op thema’s als inclusie, social return, circulariteit of klimaat; dan veranderen we toch een klein beetje de wereld.’ Lees meer over: Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen
11 maart 2024 Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 kunnen ondernemers en ondernemende inwoners in Rivierenland weer een aanvraag indienen bij FruitDelta Rivierenland voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). De subsidie is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en Recreatie & Toerisme. Lees meer over: Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend
21 februari 2024 Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland Het dagelijks bestuur van FruitDelta Rivierenland heeft aan vijf projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel de brede welvaart in de regio te stimuleren. De vijf gehonoreerde projecten hebben in totaal een subsidietoekenning vanuit het RSF ontvangen van bijna € 250.000,-. Lees meer over: Financiële stimulans voor vijf innovatieve projecten in FruitDelta Rivierenland

Ons team

Ons team 'Economie' van FruitDelta Rivierenland kent drie gezichten: Ludolf van Lith, Perry Ceelen; er is een vacature 'agribusiness'.

Foto Ludolf
Ludolf Van Lith Programmamanager Logistiek/ Vestigingsklimaat email lvanlith@regiorivierenland.nl telefoon 06 5435 3387
Perry Ceelen Programmamanager Recreatie & Toerisme email pceelen@regiorivierenland.nl telefoon 06 2951 0225