Gouden Ham West Maas En Waal 11
Terug

Recreatie en toerisme in Rivierenland

Samen met het bedrijfsleven werken we aan regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers en inwoners. Zodanig dat er jaarrond een optimale balans ontstaat tussen het aanbod aan vraag gestuurde vrijetijdsbeleving, de toeristische druk en de draagkracht van de omgeving. Dit doen we door te werken aan vijf regionale opgaven (hieronder zijn ze toegelicht) waarmee we de identiteit en eigenheid van de regio versterken.

Heb je vragen? Neem contact op met Perry Ceelen, programmamanager Recreatie en Toerisme (pceelen@regiorivierenland.nl)

20230419 Peddelroute Over De Linge Per Kano

Rivierbeleving en recreatieplassen

De vier hoofdrivieren en de recreatieplassen binnen de regio worden ingezet ter versterking van de toeristische potentie. We zetten in op meer aanbod (verblijfs- en dagrecreatie) binnen de verhaallijnen van de rivieren, kwalitatief versterkte verblijfs- en dagrecreatie langs de rivieren en nieuwe vaarroutes op rivieren en fiets- en wandelroutes langs de rivieren.

Buren 0520

Gastvrije binnensteden

De cultuurhistorische waarden van de binnensteden worden ingezet om de toeristische aantrekkingskracht te vergroten. We zetten in op meer dagrecreatief aanbod in binnensteden, meer overnachtingsmogelijkheden in binnensteden en het behouden en ontwikkelen van fiets- en wandelroutes door cultuurhistorische binnensteden.

Fruit Tech Campus West Betuwe Peer

Agrotoerisme

We werken aan het vitaliseren van het platteland door koppeling van agribusiness met recreatie & toerisme en het versterken van agro toeristisch imago en bekendheid van de regio. We zetten in op meer kwalitatief aanbod verblijfs- en dagrecreatie in agrotoerisme en meer beleving van streekproducten.

Stad Zaltbommel 16

Cultuurhistorische landmarks

We verbinden onze cultuurhistorische landmarks via verhaallijnen door het landschap waardoor de geschiedenis tot leven komt. We willen inzetten op gerichte promotie van het aanbod via verhaallijnen en een nieuwe route langs de cultuurhistorische landmarks realiseren.

Stad Zaltbommel 8

Regiopromotie

We zetten in op een sterke marketing en promotie van de streken (Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal) waardoor de naamsbekendheid van alle streken stijgt en er spreiding van doelgroepen over seizoenen en streken plaatsvindt. We gaan gericht jaarrond aanbod promoten en de streken in de promotie met elkaar verbinden.