17 november 2023 Terug

Duurzaam Gastvrij Gelderland

Op 17 november, de dag van de ondernemer, bracht Peter Drenth als gedeputeerde voor Recreatie en Toerisme een bezoek aan het Eiland van Maurik in het kader van ‘Duurzaam Gastvrij Gelderland’.

In dit programma worden recreatieondernemers ondersteund in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Ondernemer Lennard Kempers (tevens lid van de Economic Board van Regio Rivierenland) gaf een presentatie over het ontstaan van zijn bedrijf en de kansen voor de toekomst.

Na een rondleiding over het terrein gingen provincie, regio, gemeente en vertegenwoordigers uit de recreatiesector met elkaar in gesprek over verschillende opgaven zoals de energietransitie, ruimte voor waterberging en de rol die recreatie en toerisme speelt in deze processen.


Alle aanwezigen kijken terug op een leerzame middag die aanleiding geeft voor een volgend bezoek aan Rivierenland.

Meer nieuws