12 december 2023 Terug

Terugblik symposium Elke Regio Telt

'Het gaat eigenlijk best goed met Rivierenland,' zo vertelde Peter Wilms op het symposium Elke Regio Telt in Tiel. Hij was hoofdspreker van het symposium van FruitDelta Rivierenland en een van de schrijvers van het gelijknamige rapport Elke Regio Telt. 

Hij liet zien dat in onze regio het besteedbaar inkomen, de arbeidsparticipatie, de tevredenheid over wonen en het subjectief welzijn bovengemiddeld zijn als je dit vergelijkt met heel Nederland. Spreker Friso de Zeeuw bevestigde vanuit zijn expertise dat Rivierenland in een goede positie zit qua woningen en economische bedrijvigheid. Een van de weinige punten waarop we minder dan gemiddeld scoren, is het sociaal vertrouwen in onze regio.

Het symposium begon met goed nieuws dus. Toch zagen Peter en de andere sprekers nog wel een aantal opgaven voor onze regio én voor het Rijk als we echt naar brede welvaart willen in heel Nederland en in onze regio.

Aanbevelingen voor de regio 

Zo gaf Leonard Geluk (algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan dat we scherp moeten opletten dat we niet teveel centraliseren in Nederland. Het zou goed zijn als regio’s zelf hun behoeften en kansen in kaart brengen en dat gezamenlijk en sterk aan het Rijk laten zien. Neem ‘bottom-up’ initiatief dus.

Peter Wilms beval aan om subsidiegelden niet als een ‘confettikanon’ te verdelen over allerlei projecten en gemeenten, maar om te focussen op twee à drie speerpunten die bijdragen aan de versterking van de structuur en de leefbaarheid van een gebied. In ons gebied zou je dan kunnen denken aan bijvoorbeeld transport en logistiek (water en weg), agribusiness en woningbouw.

De Gebiedsagenda is een van de punten waarbij Friso de Zeeuw voor onze regio kansen zag en ziet. Hij stelde dat wij daarmee ambities en uitvoering goed bij elkaar kunnen brengen en juist daarmee gaat het vaak mis bij overheidsambities, betoogde hij. 'Werk op thema’s ook samen met je buren, vulde hij nog aan. 'Wisselende contacten kunnen in dit geval helpend zijn.'

Natalie Burgers, programmadirecteur Regiodeals bij het ministerie van BZK, gaf aan dat de Regio Deals gezorgd hebben voor betere samenwerking tussen regio’s en Rijk. ‘Zet die samenwerking voort en ga niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar‘, was haar pleidooi.

Ook het Rijk kan aan de slag

Niet alleen FruitDelta Rivierenland kreeg genoeg te overdenken mee, er waren ook aanbevelingen voor het Rijk, o.a. vanuit het rapport Elke Regio Telt. We noemen er enkele:

  • Zorg voor een basisniveau van voorzieningen in heel Nederland, waar we niet meer onder willen komen (politie, zorg, onderwijs etc.), zo gaf Leonard Geluk aan.
  • Focus in de samenwerking met de regio’s op de langere termijn, de grote opgaven hebben dat nodig en de vraag om stabiliteit en rust vanuit ondernemers onderstreept dat. Deze aanbeveling werd breed gedeeld door de sprekers en aanwezigen in de zaal.
  • Kies niet voor investeringen in een beperkt aantal regio’s, maar zorg dat echt élke regio telt.

Het symposium bood nog veel meer overdenkingen en interessante gesprekken. De vragen uit de zaal waren talrijker dan de beschikbare tijd en bij de informele ontmoeting na afloop werd dan ook druk nagepraat.

Afscheid Hans Beenakker

Wij organiseerden dit symposium vanwege het afscheid van Hans Beenakker als voorzitter van Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland. Met mooie woorden van vice-voorzitter Servaas Stoop en Hans zelf sloten we dan ook het symposium af. 

Meer nieuws