15 januari 2024 Terug

Wordt de A2 tussen Deil en Vught straks fileknelpunt #1 van Nederland?

Televisieprogramma EenVandaag besteedde 15 januari jl. aandacht aan de fors toegenomen file op snelweg A2 tussen Deil en Vught.

Jacoline Hartman, wethouder in West Betuwe en lid van de Stuurgroep A2, vertelde aan verslaggever Ferry Stoop over de grote gevolgen van het kabinetsbesluit om het gereserveerde geld voor de aanleg van nieuwe infrastructuur te gebruiken voor beheer en onderhoud van bestaande wegen en bruggen.

Noodklok
“Wij luiden de noodklok, want als de A2 – één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen in ons land – niet wordt aangepakt, gaat de poort naar het noord én naar het zuiden dicht. En dat niet alleen; ook de dorpen langs de A2 worden hard getroffen, want het sluipverkeer door de dorpen neemt iedere dag toe en zorgt voor veel overlast en onveilige situaties. Wij begrijpen dat extra asfalt niet altíjd de beste oplossing is, maar bij de A2 gaat het om een én-én-situatie: én verbreden van de A2 om de bereikbaarheid van de Randstad, Midden- en Zuid-Nederland te verbeteren én investeren in andere mobiliteitsvormen én openbaar vervoer. Volgende week maandag gaan wij met bestuurders uit FruitDelta Rivierenland, Regio Noordoost Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor meer duidelijkheid en het snel oppakken van de belangrijkste knelpunten.”

Wat is er aan de hand?
De A2 is één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen van Nederland. De A2 verbindt de Randstad met Midden- en Zuid-Nederland (Amsterdam – Utrecht – ’s-Hertogenbosch – Eindhoven – Maastricht).
Het gedeelte van de A2 van Knooppunt Deil tot en met Knooppunt Vught staat in de file top tien en dreigt één van de grootste fileknelpunten te worden van ons land, want in 2023 is de filezwaarte ten opzichte van 2022 met bijna de helft toegenomen.
De A2 tussen Deil en Vught is niet alleen een belangrijke verkeersader voor de bereikbaarheid van Regio FruitDelta Rivierenland, ’s-Hertogenbosch en Regio Noord Oost Brabant (met meer dan één miljoen inwoners), maar ook een essentiële verbinding tussen grote en groeiende steden als Eindhoven en Utrecht.

Wat zijn de gevolgen?
• De bereikbaarheid van de Randstad, van Midden- en van Zuid-Nederland staat onder druk. Als de toenemende druk op het weggedeelte tussen Deil en Vught niet wordt opgelost, gaat de poort naar het zuiden en noorden dicht.
• Het sluipverkeer door de dorpen langs de A2, dat nu al voor grote problemen zorgt, neemt verder toe; met alle gevolgen op het gebied van veiligheid en milieuoverlast van dien.
• Het onderliggende wegennet is nú al niet berekend op de groei van de afgelopen jaren en wordt de komende jaren een verkeersinfarct dat terugslaat op de regio.

Herprioritering
Het bovenstaande wordt ook erkend door demissionair minister Mark Harbers (I&W) en daarom is dit traject opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma van het rijk. Afgelopen jaar maakte de minister bekend dat hij het gereserveerde geld gaat gebruik voor beheer en onderhoud van bestaande wegen en bruggen. “Dat is óók belangrijk, maar als de A2 niet wordt aangepakt, loopt het hier tot ver in de regio vast. En één van de belangrijkste noord-zuidverbindingen van ons land gaat dicht. OP 22 januari brengen wij dit opnieuw onder de aandacht bij de Tweede Kamer.”

Kijk hier de bijdrage van Casper de Gelder en Ferry Stoop van EenVandaag terug.

 

EenVandaag-aandachtA2

Meer nieuws