18 maart 2024 Terug

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

‘We kunnen echt verschil maken. Asfalt, schoonmaak, sporthallen, verkeersborden, groenvoorziening etc. etc. Het wordt allemaal door overheden ingekocht. Stel dat we daarin nog meer letten op thema’s als inclusie, social return, circulariteit of klimaat; dan veranderen we toch een klein beetje de wereld.’

Sprekers Stephanie Steffers en Hans Bloemendaal van PIANOo namen ons vandaag mee in het hoe en wat van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

De wil is er wel, zo geven de aanwezige inkoopadviseurs van gemeenten aan. De ambities vallen echter regelmatig van de tafel als de tijdsdruk en andere urgenties toenemen, is hun ervaring.  

Hoe zorg je dat je je ambities verwezenlijkt? Hoe krijg je vakspecialisten mee? Welke tools zijn er? En wat kun je leren van inspirerende voorbeelden uit de rest van het land? Deze vragen beantwoordden Stephanie en Hans tijdens de inspiratiesessie.

Heel kort een paar tips:

  • Zorg voor formele sturing (actieplan, besluitvorming, criteriatools, etc. gebruik ook tools als het ambitieweb hierbij)
  • Zet ook informele sturing in (breed draagvlak, sleutelfiguren, kennisdeling etc.)
  • Volg het op in je contractmanagement. Anders kan het bij loze beloften blijven hangen.
  • Maak gebruik van het living lab rivierenland, dat kan een springplank zijn voor verdere samenwerking hierin
  • Organiseer themabijeenkomsten voor vakspecialisten uit de regio, bijvoorbeeld over asfalt inkopen.


Ludolf van Lith (Programmamanager Logistiek en Vestigingszaken voor FruitDelta), Rianne Koetsier en Ilse Visée (beide team Inkoop bij Regio Rivierenland) sloegen voor deze bijeenkomst hun handen ineen. Zo konden we vanuit verschillende netwerken en verschillende perspectieven mensen bij elkaar brengen.

Meer nieuws
29 mei 2024 Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen” PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Lees meer over: Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”
24 mei 2024 Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland Vrijdagochtend 24 mei ontvingen wij Josje Majoor en Peter Leonhart van de “grootste vereniging van Nederland” (de ANWB) en mobiliteitsgedeputeerde Klaas Ruitenberg van de “mooiste provincie van Nederland” (Provincie Gelderland) in Regio Rivierenland. Lees meer over: Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland
23 mei 2024 FoodNL EU-Verkiezingsdebat Wij organiseerden op 23 mei, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, bij de HAS green academy in ’s-Hertogenbosch, het FoodNL EU-Verkiezingsdebat. Lees meer over: FoodNL EU-Verkiezingsdebat