26 maart 2024 Terug

Grootste economische reistijdverlies van Nederland op A2 tussen Deil en Empel

De dagelijkse files op de A2 tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Empel zorgen voor het grootste economische reistijdverlies van Nederland. Dat blijkt uit de ‘Rapportage Rijkswegennet 2023’, dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het economische reistijdverlies steeg – in vergelijking met 2022 – met 49%. Vorig jaar besloot het kabinet de voorgenomen verbreding van het wegvak Deil-Vught (en zestien andere wegvakken) te pauzeren. Op 28 maart 2024 debatteert de Tweede Kamer met minister Harbers van I&W over strategische keuzes voor de bereikbaarheid van ons land.

Hartslagader van Nederland

De A2 is één van de belangrijkste (economische) noord-zuidverbindingen van ons land. De A2 verbindt Amsterdam, Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Maastricht. Het wegvak tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Vught zorgt al jaren voor dagelijkse files: zowel van het zuiden naar het noorden als van het noorden naar het zuiden.

“De dagelijkse files tussen Deil en Vught zetten de poorten naar het zuiden en noorden op slot én zorgen voor een forse toename van het sluipverkeer door de dorpen langs de A2. Meer dan de helft van de automobilisten dat door onze dorpen rijdt, komt hier niet vandaan en maakt gebruik van deze sluiproutes. Dat zorgt voor onveiligheid en een sterke afname van de leefbaarheid”, zegt Jacoline Hartman, wethouder in West Betuwe en lid van de Stuurgroep A2.

De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar met een overgrote meerderheid in met een motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Olger van Dijk (Nieuw Sociaal Contract) waarin de regering werd verzocht in gesprek met de regio te bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het sluipverkeer tegen te gaan en de leefbaarheid rondom het wegvak te versterken.

Sterkste afname van banengroei in Maasdriel en Zaltbommel

De cijfers in de Rapportage Rijkswegennet 2023 komen niet als een verrassing. Recent werd al bekend dat van alle gemeenten in ons land de banengroei in Maasdriel en Zaltbommel vanwege het aantal files op de A2 tussen Deil en Vught het sterkst afneemt (met 7%).

Rapportage Rijkswegennet 2023

Uit de Rapportage Rijkswegennet 2023 blijkt onder meer dat ten opzichte van 2022

  • het aantal voertuigkilometers met 2,9% is toegenomen (tot 69,3 miljard voertuigkilometers);
  • dat de jaarfilezwaarte met 36,1% is toegenomen en dat de grootste file-oorzaak de reguliere spitsfiles zijn (zoals op de A2 tussen Deil en Vught en eind 2023 bleek uit onderzoek van Omroep Gelderland);
  • het totale economische reistijdverlies met 49% is toegenomen en het grootste economische reistijdverlies wordt gemeten op het traject A2 tussen Knooppunt Deil en Knooppunt Empel (economische reistijdverliezen worden bepaald aan de hand van omvang en samenstelling van files).

Oproep

Bestuurders, ondernemers en brancheorganisaties blijven de komende periode aandacht vragen voor het strategische belang van de A2 als kloppende hartslagader van Nederland. “Wij willen hierover met het Rijk in gesprek om te bezien wat er structureel moet gebeuren zodat deze hartslagader van Nederland nu en in de komende jaren blijft kloppen en bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart in Nederland en in de regio."

Meer nieuws