27 september 2023 Terug

Woondeal is mooi, maar kan de regio wel aan de slag?

De Regio FruitDelta aan de Tweede Kamer: "Woensdag 27 september 2023 debatteert u tijdens het Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting met demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge.
Graag wijzen wij u met het oog op dit commissiedebat op een aantal belangrijke randvoorwaarden om de woningbouwopgave in FruitDelta Rivierenland (12.940 woningen tot 2030) uit te kunnen voeren."

Brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

Woensdag 27 september 2023 debatteert u tijdens het Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting met demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge.
Graag wijzen wij u met het oog op dit commissiedebat op een aantal belangrijke randvoorwaarden om de woningbouwopgave in FruitDelta Rivierenland (12.940 woningen tot 2030) uit te kunnen voeren. Wij staan hierin trouwens niet alleen; dit geldt voor álle regio’s in de provincie Gelderland.

Samenvatting

  • FruitDelta Rivierenland (250.000 inwoners, centraal gelegen in het midden van Nederland, op het strategische knooppunt van kennis- en vervoerscorridors) wil bijdragen aan het oplossen van de woningbouwopgave. In de Woondeal 2022-2030 Rivierenland is daarom afgesproken tot 2030 12.940 woningen te bouwen.
  • Om nieuwe woningen te kunnen bouwen is, met stip bovenaan, uitbreiding van de netcapaciteit nodig.
  • Tegelijkertijd kunnen wij geen nieuwe woningen bouwen als niet óók wordt voorzien in stikstofruimte, versterking van de bereikbaarheid (over de weg en met het OV), oplossingen voor onrendabele toppen én ambtelijke capaciteit om deze woningbouwplannen voor te bereiden en uit te voeren. Voor FruitDelta Rivierenland is ook de huidige spuitzonering een belemmerende factor.
  • Voor wat betreft de behoefte aan ambtelijke capaciteit vragen wij de minister om – samen met ons – te zoeken naar oplossingen (bijvoorbeeld door de inzet van kennisteams, flexpoolers, etc. én meer uitvoeringstijd) om deze woningbouwopgave daadkrachtig uit te kunnen voeren.
Meer nieuws