29 mei 2024 Terug

Regio Rivierenland: “Meer aandacht voor regio’s biedt extra kansen”

PVV, VVD, NSC en BBB willen investeren in een structurele samenwerking met de regio. Daarvoor worden bestaande Regio Deals omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Dat staat in het ‘Hoofdlijnenakkoord 2024-2028’ dat de vier partijen onlangs presenteerden. “De aandacht voor regio’s en de noodzaak om regionale opgaven in samenhang op te pakken, vinden wij heel positief. Wij vroegen de afgelopen periode aandacht voor het belang van een structurele samenwerking, met een langjarige investeringsagenda”, reageert waarnemend voorzitter Servaas Stoop van Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland.

Kansenagenda

Het voornemen om te investeren in een structurele samenwerking met de regio is -mede- een reactie op het Adviesrapport Elke Regio Telt (2023). Hierin staat dat Rijksbeleid en Rijksinvesteringen beter en eerlijker over Nederland moeten worden verdeeld. Daarnaast roept het rapport regio’s op een kansenagenda op te stellen. “Wij pakken dit, als acht samenwerkende gemeenten, met ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemende inwoners én bij voorkeur samen met het Rijk op. De kansenagenda, met een strategische investeringsagenda, is belangrijk om de grote opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, water, klimaat, energie, onderwijs en arbeidsmarkt uit te voeren. Dat komt ook onze gemeenten ten goede, want zonder gemeenten geen regio. Wij hebben ook het nodige te bieden: wij zijn een centraal gelegen regio van innovatieve doeners en van oudsher gewend om samen te werken. Wij willen invulling geven aan de structurele samenwerking met het Rijk om de grote opgaven op te pakken.”

Floreren in de vruchtbare delta van Nederland

“Regio Rivierenland is een prachtige, krachtige en innoverende regio waar veel, letterlijk en figuurlijk, tot bloei komt. Niet zonder reden wordt de titel van onze aanvraag voor een nieuwe Regio Deal ‘Floreren in de vruchtbare delta van Nederland’. Wij werken met onze samenwerkingspartners aan het toekomstbestendig wonen, ondernemen en leven in Rivierenland. Dat lukt alleen door langjarig met elkaar samen te werken”, aldus waarnemend voorzitter Servaas Stoop.

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland schrijft dit in een brief die is verzonden aan de beoogde formateur, de heer Richard van Zwol. De brief is hier te lezen.

Meer nieuws
24 mei 2024 Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland Vrijdagochtend 24 mei ontvingen wij Josje Majoor en Peter Leonhart van de “grootste vereniging van Nederland” (de ANWB) en mobiliteitsgedeputeerde Klaas Ruitenberg van de “mooiste provincie van Nederland” (Provincie Gelderland) in Regio Rivierenland. Lees meer over: Kennismakingsbezoek ANWB met provincie Gelderland in Rivierenland
23 mei 2024 FoodNL EU-Verkiezingsdebat Wij organiseerden op 23 mei, samen met AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley, bij de HAS green academy in ’s-Hertogenbosch, het FoodNL EU-Verkiezingsdebat. Lees meer over: FoodNL EU-Verkiezingsdebat
22 mei 2024 LEADER Rivierenland is los Wat een geweldige kick-off van LEADER Rivierenland vormde de 1e informatie- en inspiratieavond op 22 mei. Lees meer over: LEADER Rivierenland is los