Terug

LEADER subsidie aanvragen

Hoe ga je te werk?

We maken bij LEADER Rivierenland onderscheid tussen het ‘informele traject’ (van idee naar plan: meedenkfase) en het ‘formele traject’ (subsidieaanvraag).

Let op: Lees hier eerst meer over de voorwaarden

Informele traject

 

STAP 1

Check eerst of jouw projectidee bijdraagt aan (tenminste één, maar bij voorkeur meerdere van) de DOELSTELLINGEN van LEADER Rivierenland:

  • Trots op elkaar.
  • Trots op ons werk.
  • Trots op ons landschap.

Kijk voor meer informatie over de doelstellingen in hoofdstuk 3 van de LOS.

STAP 2


Check of jouw projectidee voldoet aan de Europese LEADER CRITERIA:

  1. Innovatief: (ver)nieuw(end) voor de streek of het brengt een vernieuwing op gang en vervult daardoor een voorbeeldfunctie.
  2. Bottom-up en gebiedsgericht: vóór en dóór inwoners, met een duidelijke behoefte en draagvlak vanuit het gebied.
  3. Samenwerking: aan de slag met meerdere partijen en/ of nieuwe (soorten) verbinding.
  4. Overdraagbaar: aanpak is interessant en opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met anderen.
  5. Multisectoraal: meerdere doelen dienen of bijdragen aan verschillende thema’s uit de LOS.

Heb je op bovenstaande checkvragen “JA” geantwoord? Dan kun je verder met stap 3.
Twijfel je? Neem dan contact op met de coördinator.

STAP 3


Vul het Ideeformulier in en neem contact op met de LEADER-coördinator.

Om te kunnen beoordelen of je projectidee kansrijk is voor een bijdrage vanuit LEADER, vragen we je om het “Ideeformulier” in te vullen. Heb je zelf al een ander document waarin je plan beschreven is, dan kun je dat ook gebruiken (in plaats van het Ideeformulier). Stuur dit naar leader@fruitdelta.nl.

Onderaan deze pagina staan de deadlines. Heb je vragen? Neem dan vooraf contact op met de coördinator.

STAP 4


Pitch je idee in de LEADER-bijeenkomst.

De LAG denkt met je mee en schat in of het initiatief kansrijk is voor een bijdrage. Dit doet de LAG aan de hand van je ingevulde Ideeformulier en je pitch. De pitch vindt plaats tijdens de vergadering van de LAG (zie data onderaan deze pagina). Tijdens de pitch kun je kort (maximaal 5 minuten) je idee toelichten en daarna heeft de LAG gelegenheid om vragen te stellen.

Als je idee kansrijk is voor een bijdrage, dan kun je de subsidieaanvraag verder uitwerken (stap 5). Is het idee niet passend bij LEADER? Dan kijkt de coördinator samen met jou of er andere geschikte regelingen zijn.

STAP 5


Werk de subsidieaanvraag verder uit.

Lees eerst de Factsheet met informatie over het formele aanvraagproces en de voorwaarden. In de Factsheet staan de linkjes naar de benodigde aanvraagformulieren. Neem vóór het invullen van de formulieren contact op met de LEADER-coördinator voor meer uitleg.

Als de coördinator en LAG akkoord zijn met de conceptversie van je aanvraag, kun je verder met stap 6.

Formele traject

 

Bij stap 6 start de formele aanvraagprocedure. In opdracht van de provincie Gelderland zorgt ‘Stimulus’ voor de afhandeling van LEADER-subsidieaanvragen.

STAP 6


Dien je subsidieaanvraag in via de webportal van Stimulus.

Nadat je in overleg met de coördinator de benodigde formulieren voor de formele aanvraag hebt ingevuld (kijk voor meer info bij stap 5), kun je deze indienen via de webportal van Stimulus.
Deadlines voor indiening staan onderaan deze pagina vermeld.

Als de aanvraag is ingediend controleert Stimulus eerst of alle benodigde documenten bij je aanvraag zitten. Daarna volgt inhoudelijke toetsing van de aanvraag door de LAG en technische toetsing door Stimulus.

Stap 6 duurt minimaal 9 en maximaal 22 weken.

STAP 7


Als de aanvraag is goedgekeurd krijg je de beschikking en 50 % voorschot op de subsidie. Je kunt aan de slag met de uitvoering van je project!

N.B. Je mag al op eigen risico beginnen met de uitvoering vanaf stap 6. Wil je zekerheid, wacht dan tot de beschikking er is.

Uitvoering project

Tijdens de uitvoering houd je de administratie goed bij en dien je tenminste 1 keer per jaar een voortgangsrapportage in via de webportal van Stimulus. Ook de LAG volgt jouw project tijdens de uitvoering, zodat we de kennis en ervaringen die worden opgedaan in de LEADER-projecten kunnen delen in Rivierenland via onze website, excursies en bijeenkomsten.

Is het project gereed? Dan dien je de eindverantwoording in bij Stimulus en ontvang je na akkoord de definitieve vaststellingsbeschikking en de resterende subsidie.

 

 

Contact met de coördinator

Heb je vragen? Wil je meer weten? Wil je een projectidee voorleggen? Neem dan contact op met de coördinator van LEADER Rivierenland:

Maike van der Maat
Email: leader@fruitdelta.nl
Telefoon: 06- 2328 5225

 

Deadline en vergaderdata LAG

Informele traject

 

Deadline indienen ideeformulier per mail bij coördinator:

10 september 2024

6 januari 2025

 

 

Bespreking idee en pitch aanvrager in LAG-bijeenkomst:

2 oktober 2024

27 januari 2025

Formele traject (als vervolg op informele traject)

Deadline indienen subsidieaanvraag in webportal Stimulus:

28 augustus 2024

4 december 2024

Inhoudelijke toetsing aanvraag in LAG-bijeenkomst:

2 oktober 2024

27 januari 2025