Fruitdelta Header Zonsopkomst
Instrument

Regionaal Stimuleringsfonds

 

Voor de economische ontwikkeling zijn binnen FruitDelta Rivierenland drie speerpunten benoemd: Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Het Regionaal Stimuleringsfonds is in het leven geroepen als financieel instrument bij de uitvoering van deze economische ambities. Het RSF wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland.

Ondernemers en organisaties met vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness , Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en/of Recreatie & Toerisme die in aanmerking willen komen voor een financiële steun in de rug, worden van harte uitgenodigd hun projecten aan te melden.

Het Regionaal Stimuleringsfonds kent twee aanvraagrondes per jaar. Voor 2024 is de eerste ronde van 1 maart tot en met 15 mei en de tweede ronde staat open van 5 juli tot en met 15 oktober.

 

Ons team

Het duo dat het hele RSF-proces begeleidt, bestaat uit Ludolf van Lith en Perry Ceelen. Zij zijn tevens coach voor het aanvragen van een bijdrage uit het RSF. Een belangrijke rol speelt de Economic Board die de indieners van innovatieve ideeën helpt met advies en netwerk en natuurlijk oordeelt over de toekenning van de RSF-bijdrage.

Ludolf Portretfoto
Ludolf Van Lith Programmamanager Logistiek/ Vestigingsklimaat lvanlith@regiorivierenland.nl 06 5435 3387
130Rd Regio Rivierenland
Perry Ceelen Programmamanager Recreatie & Toerisme pceelen@regiorivierenland.nl 06 2951 0225
Partners