Regionaal Stimuleringsfonds (RSF)

Met het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) willen wij de ambities van FruitDelta Rivierenland voor de komende jaren waarmaken.

direct in actie

Sinds 2016 werken wij in Regio Rivierenland samen aan de economische ontwikkeling en duurzame, brede welvaart van onze regio. Deze zijn beschreven in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Met het Regionaal Stimuleringsfonds willen wij deze economische ambities op de drie speerpunten Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme van Regio FruitDelta Rivierenland waarmaken.

Waar komt het geld vandaan?

Het RSF bestaat dankzij een jaarlijkse bijdrage van de acht gemeenten van € 2,- per inwoner. Met ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de O’s) werken de acht gemeenten samen op economisch beleid.

Komt het geld bij u?

Ben jij ondernemer of een ondernemende burger? En werk jij aan innovatieve plannen die ons kunnen helpen om die ambities op de drie speerpunten te halen? Dan willen wij jou ondersteunen met een bijdrage uit het RSF. Een aanvraag kun je hieronder doen.

Maar wacht niet te lang ….
Op 15 september sluit de inzendtermijn.