Geld voor het waarmaken van de ambities van en in FruitDelta Rivierenland

Sinds 2016 werken wij in Regio Rivierenland samen aan de economische ontwikkeling en duurzame, brede welvaart van onze regio. Deze zijn beschreven in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Met het Regionaal Stimuleringsfonds willen wij deze economische ambities op de drie speerpunten Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme waarmaken.

Een aansprekend RSF-project: Zon+Peren (zonnepanelen boven fruitteelt)

Eén van de projectindieners die in de laatste aanvraagronde een bijdrage ontving voor zijn initiatief is Rini Kusters. Met zijn project Zon+Peren werkt hij aan een bijzondere innovatie dat project goed scoorde op de criteria voor een bijdrage uit het fonds. Sinds 2008 teelt Kusters rode bessen, peren en ander fruit in de volle grond. En momenteel plaatst hij daar zonnepanelen boven. Een enorme vernieuwing, zowel wat betreft het terugdringen van CO2-uitstoot, als voor het dubbele ruimtegebruik (‘De Gelderse Puzzel’) en als voor de bescherming van het zacht fruit bij steeds frequenter noodweer.

Lees meer