Regio Deal FruitDelta Rivierenland

De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de Regio Deal krijgen regio’s de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave.

<< Klik hier voor het laatste nieuws over onze Regio Deal >>

<< Klik hier voor alle nieuws- en raadsinformatiebrieven en persberichten >>

<< Klik hier voor veelgestelde vragen en de antwoorden hierop >>


Waarom hebben wij een Regio Deal nodig?

FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta. Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied, wij zijn de grootste energieslurper van Gelderland en door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. Meekomen in de nieuwe (technologische) ontwikkelingen wordt moeilijker.

De maatschappelijke welvaart van de Rivierenlanders staat onder druk

Wij willen én moeten dus versneld ingrijpen en toekomstproof worden. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dat kunnen. Van oudsher zijn onze inwoners harde werkers. Ondernemerschap zit ons in het bloed! Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom vroegen wij het Rijk o.a. om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

Intensieve en jarenlange samenwerking beloond

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland als één van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Dat hebben wij succesvol gedaan. Met als resultaat een financiële injectie voor het realiseren van onze ambitie: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Van de € 15 miljoen komt € 3 miljoen van Provincie Gelderland en € 4,5 miljoen van projecten die worden gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het Rijk verdubbelt deze € 7,5 miljoen tot € 15 miljoen. Lees hier de Kamerbrief (13 juli 2020). Dit is een prachtige beloning voor de intensieve en jarenlange samenwerking binnen onze regio! En de start van een meer structurele samenwerking met Rijk en Provincie, wat nodig is om onze ambities en opgaven op de agenda te krijgen.

Samenvatting Regio Deal-voorstel

Klik op afbeelding om te openen

Volledige tekst Regio Deal

Klik op afbeelding om te openen

Subsidieverordening

Klik op afbeelding om te openen

Klik hier voor de subsidieverordening op overheid.nl

Wat gaan wij aanpakken?

Met de Regio Deal worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. Zij worden uitgevoerd binnen vier programmalijnen: INCLUSIEF, FRUIT, DELTA en SAMEN (klik op de afbeelding om te vergroten).

Selectie en start van de projecten

In september 2020 selecteerde de Bestuurlijke Stuurgroep van de Regio Deal de projecten. Dat deden de leden op basis van een afwegingskader. Zij formuleren in november 2020 hun advies over de projecten en het Dagelijks Bestuur beslist op 9 december 2020 over de subsidieaanvragen. Daarna starten de projecten. Zij zullen (uiterlijk) in 2023 afgerond zijn.

Deze projecten zullen na de selectie op deze pagina worden opgenomen.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

FruitDelta Rivierenland: daadkracht en samenwerking

Aan de basis van deze nieuwe Regio Deal ligt de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland tussen overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s). Die samenwerking startte in 2017 (klik hier) en illustreert de regionale daadkracht en bereidheid tot samenwerking in de regio, die – voor de gemeenten – al meer dan 30 jaar oud is.

De toekomst ligt in Oost-Nederland

Het Rijk heeft in totaal 26 voorstellen ontvangen, uit alle delen van Nederland. Voor deze derde tranche was 180 miljoen euro te verdelen. Naast FruitDelta Rivierenland hebben ook Zwolle, CleanTech en Veluwe een Regio Deal gekregen. Het forse aantal toegekende deals aan Oost-Nederland in deze ronde onderstreept dat de toekomst van ons land in Oost-Nederland ligt. Dit was al bekend in 2016 (klik hier) en ook Wageningen University & Research concludeerde dit in een recent rapport (klik hier). De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen de deals eveneens financieel.

Extra impuls voor regio met toekennig Regio Deal

Hans Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland): “Met deze Regio Deal laten wij zien dat wij de vraagstukken van nu aangaan door als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten de handen ineen te slaan. Dit betekent een fantastische impuls voor FruitDelta Rivierenland! Wij zijn enorm blij met deze erkenning van het nationaal belang van FruitDelta Rivierenland en danken alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het voorstel.”