Regio Deal-dag FruitDelta Rivierenland

31 Regio Deal projecten werken aan brede welvaart in de regio. Tijdens de Regio Deal-dag dit najaar delen en vieren we de resultaten tot nu toe. En we blikken vooruit. Een b(l)oeiende dag voor partners, projectvertegenwoordigers, bestuurders, gemeenteraadsleden en alle andere relaties van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.

Wilt u de uitnodiging niet missen? Stuur een e-mail aan regiodeal@fruitdelta.nl en we zorgen dat u op de verzendlijst komt.

Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Een Regio Deal is een samenwerking tussen rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Het kabinet investeert daarom in totaal bijna 1 miljard in de Regio Deals. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken om regionale opgaven samen op te lossen.

De Regio Deal Fruitdelta Rivierenland verbetert de brede welvaart in de regio op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Regio Rivierenland wil een inclusieve, slimme en duurzame regio zijn. Dat bereiken we door samen te werken in de pentahelix van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers. In FruitDelta Rivierenland is gekozen voor een aanpak in vier programmalijnen: ‘Inclusief’, ‘Fruit’, ‘Delta’ en ‘Samen’. In totaal werken 31 Regio Deal projecten aan het verbeteren van brede welvaart in de regio.

Klik hier voor de 31 Regio Deal projecten van FruitDelta Rivierenland

Klik hier voor nieuws over de Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Bekijk hieronder de video over de Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Klik hier voor veelgestelde vragen over de Regio Deal, met antwoorden

Voortgangsrapportage 

Klik op afbeelding om te openen

Samenvatting Regio Deal-voorstel

Klik op afbeelding om te openen

Volledige tekst Regio Deal

Klik op afbeelding om te openen

Subsidieverordening

Klik op afbeelding om te openen

Klik hier voor de subsidieverordening op overheid.nl

Factsheet doelstellingen

Klik op afbeelding om te openen

Klik hier voor de factsheet doelstellingen

Projectengalerij 

Klik op afbeelding om te openen

Klik hier voor de projectengalerij

Selectie en start van de projecten

In september 2020 selecteerde de Bestuurlijke Stuurgroep van de Regio Deal de projecten. Dat deden de leden op basis van een afwegingskader. Zij formuleerden in november 2020 hun advies over de projecten en het Dagelijks Bestuur besliste op 9 december 2020 over de subsidieaanvragen. Daarna startten de projecten. Zij zullen (uiterlijk) in 2023 afgerond zijn.

Klik hier voor de projecten.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

FruitDelta Rivierenland: daadkracht en samenwerking

Aan de basis van deze nieuwe Regio Deal ligt de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland tussen overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s). Die samenwerking startte in 2017 (klik hier) en illustreert de regionale daadkracht en bereidheid tot samenwerking in de regio, die – voor de gemeenten – al meer dan 30 jaar oud is.

Extra impuls voor regio met toekennig Regio Deal

Hans Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland): “Met deze Regio Deal laten wij zien dat wij de vraagstukken van nu aangaan door als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten de handen ineen te slaan. Dit betekent een fantastische impuls voor FruitDelta Rivierenland! Wij zijn enorm blij met deze erkenning van het nationaal belang van FruitDelta Rivierenland en danken alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het voorstel.”

Financiële impuls

 In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland als één van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Van in totaal € 15 miljoen komt € 3 miljoen van Provincie Gelderland en € 4,5 miljoen van de 31 projecten die worden gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het Rijk verdubbelt deze € 7,5 miljoen tot € 15 miljoen. Lees hier de Kamerbrief (13 juli 2020). De start van een meer structurele samenwerking met Rijk en Provincie om  de Regionale ambities en opgaven op de agenda te krijgen.