Regio Deal FruitDelta Rivierenland

De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de Regio Deal krijgen regio’s de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave.

<< Klik hier voor de 27 Regio Deal-projecten >>

<< Klik hier voor het laatste nieuws over onze Regio Deal >>

<< Klik hier voor alle nieuws- en raadsinformatiebrieven en persberichten >>

<< Klik hier voor veelgestelde vragen en de antwoorden hierop >>

Bekijk de video over onze Regio Deal

Waarom hebben wij een Regio Deal nodig?

FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta. Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied. Onze agribusiness maakt dat we de grootste energieslurper van Gelderland zijn. Door het gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen en ketens moeilijker tot stand komen. Door relatief veel laagopgeleiden staat onze arbeidsmarkt onder druk en zijn nu investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt noodzakelijk. Wij willen dat iedereen in FruitDelta Rivierenland kan meedoen en meedelen in maatschappelijke welvaart. Onze regio levert een waardevolle bijdrage aan de economische kracht van ons land en wil dat uiteraard blijven doen. De Regio Deal helpt ons om onze kracht nog verder te versterken en om onze kwetsbaarheden aan te pakken. Maar dat kunnen we alleen samen. Wij beschikken niet over een universiteit of hogeschool, of een grote centrumgemeente of multinational die de kar voor ons trekt. Daarom moeten we het met alle actieve partijen in de regio samendoen.

De maatschappelijke welvaart van de Rivierenlanders staat onder druk

Wij willen én moeten dus versneld ingrijpen en toekomstproof worden. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dat kunnen. Van oudsher zijn onze inwoners harde werkers. Ondernemerschap zit ons in het bloed! Wij moeten onze uitdagingen aangaan door in een krachtig cluster van overheid, ondernemers, onderzoek/onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners de handen ineen te slaan. Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom vroegen wij het Rijk en provincie o.a. om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken. En die kregen wij! De provincie en het rijk hebben met de toekenning van de Regio Deal de kracht van FruitDelta Rivierenland onderkend en zijn onze partner in het versterken van onze regio. Het proces van de Regio Deal willen wij tevens inzetten om de samenwerking met onze partners nog sterker te verankeren.

Intensieve en jarenlange samenwerking beloond

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland als één van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Dat hebben wij succesvol gedaan. Met als resultaat een financiële injectie voor het realiseren van onze ambitie: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Van de € 15 miljoen komt € 3 miljoen van Provincie Gelderland en € 4,5 miljoen van projecten die worden gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het Rijk verdubbelt deze € 7,5 miljoen tot € 15 miljoen. Lees hier de Kamerbrief (13 juli 2020). Dit is een prachtige beloning voor de intensieve en jarenlange samenwerking binnen onze regio! En de start van een meer structurele samenwerking met Rijk en Provincie, wat nodig is om onze ambities en opgaven op de agenda te krijgen.

Samenvatting Regio Deal-voorstel

Klik op afbeelding om te openen

Volledige tekst Regio Deal

Klik op afbeelding om te openen

Subsidieverordening

Klik op afbeelding om te openen

Klik hier voor de subsidieverordening op overheid.nl

Wat gaan wij aanpakken?

Met de Regio Deal worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. Zij worden uitgevoerd binnen vier programmalijnen: INCLUSIEF, FRUIT, DELTA en SAMEN (klik op de afbeelding om te vergroten).

Selectie en start van de projecten

In september 2020 selecteerde de Bestuurlijke Stuurgroep van de Regio Deal de projecten. Dat deden de leden op basis van een afwegingskader. Zij formuleerden in november 2020 hun advies over de projecten en het Dagelijks Bestuur besliste op 9 december 2020 over de subsidieaanvragen. Daarna startten de projecten. Zij zullen (uiterlijk) in 2023 afgerond zijn.

Klik hier voor de projecten.

(Klik op de afbeelding om te vergroten)

FruitDelta Rivierenland: daadkracht en samenwerking

Aan de basis van deze nieuwe Regio Deal ligt de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland tussen overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s). Die samenwerking startte in 2017 (klik hier) en illustreert de regionale daadkracht en bereidheid tot samenwerking in de regio, die – voor de gemeenten – al meer dan 30 jaar oud is.

De toekomst ligt in Oost-Nederland

Het Rijk heeft in totaal 26 voorstellen ontvangen, uit alle delen van Nederland. Voor deze derde tranche was 180 miljoen euro te verdelen. Naast FruitDelta Rivierenland hebben ook Zwolle, CleanTech en Veluwe een Regio Deal gekregen. Het forse aantal toegekende deals aan Oost-Nederland in deze ronde onderstreept dat de toekomst van ons land in Oost-Nederland ligt. Dit was al bekend in 2016 (klik hier) en ook Wageningen University & Research concludeerde dit in een recent rapport (klik hier). De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen de deals eveneens financieel.

Extra impuls voor regio met toekennig Regio Deal

Hans Beenakker (voorzitter Regio Rivierenland): “Met deze Regio Deal laten wij zien dat wij de vraagstukken van nu aangaan door als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten de handen ineen te slaan. Dit betekent een fantastische impuls voor FruitDelta Rivierenland! Wij zijn enorm blij met deze erkenning van het nationaal belang van FruitDelta Rivierenland en danken alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het voorstel.”