Woondeal Rivierenland 2022-2030

De Woondeal Rivierenland 2022-2030 is een ambitieus en veelomvattend plan dat tot doel heeft om de woningmarkt in de regio Rivierenland te versterken en te verbeteren. De ambitie is om tot en met 2030 circa 13.000 woningen in Rivierenland te bouwen. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan meer betaalbare woningen. Hiermee is de Woondeal Regio Rivierenland 2020-2030, een samenwerking tussen de regiogemeenten, provincie Gelderland en het Rijk, een aanscherping op de doelen en afspraken uit de Woonagenda. In de toekomst worden over meer inhoudelijke onderwerpen afspraken gemaakt.