Wegenstructuur

Dat robuuste netwerk begint bij het deelnemen in bovenregionale projecten ten behoeve van ons netwerk. De A2, A15 en de Rijnbrug zijn de slagaders van onze regio.
Daarnaast moet ook het regionaal autonetwerk op orde zijn. Als regio lobbyen we voor een betere bereikbaarheid van Rivierenland op de wegen waar onze gemeenten geen wegbeheerder zijn. De basis hiervoor is het in kaart brengen van knelpunten in de bereikbaarheid en veiligheid op deze regionale wegen, zoals gevaarlijke kruispunten van lokale en provinciale wegen of het saneren van spoorwegovergangen. Voor een compleet netwerk is het landelijk gebied ook belangrijk. Daarom willen we de ketenmobiliteit bevorderen om mobiliteit tot in de haarvaten van de regio mogelijk te maken.