Terug

vervolg mobiliteit

Vanaf 2017 slaan de gemeenten in Rivierenland de handen ineen om, door middel van een regionale mobiliteitsagenda, een robuust verkeersnetwerk te realiseren met aandacht voor duurzaam mobiliteitsgedrag. Om deze ambities om te zetten in resultaat, wordt een mobiliteitsfonds ingesteld voor de financiering van onderzoeken en lobbytrajecten.

Deze regionale samenwerking is succesvol gebleken, waardoor bestuurlijk de ambitie is uitgesproken om ook op het gebied van mobiliteit te blijven samenwerken. De mobiliteitsopgaven voor onze regio zijn divers, gemeente- en regio-overstijgend en vragen om een verscheidenheid aan oplossingen. We hebben regionaal onze krachten gebundeld en werken samen met andere regio’s, provincies en het Rijk.