Terug

Wat is LEADER?


LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. De naam LEADER is afkomstig van de Franse naam van deze regeling: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Ofwel: de ‘verbinding tussen ontwikkelacties in de plattelandseconomie’.

Uitgangspunt van LEADER is dat het gebied zelf een strategie opstelt (Lokale Ontwikkelingsstrategie ofwel LOS) en dat een lokale groep mensen (Lokale Actie Groep ofwel LAG) de strategie uitvoert. Dit doen zij door vernieuwende initiatieven te ondersteunen – met subsidie, maar ook door mee te denken- en door kennis uit te wisselen en initiatieven te verbinden, bijvoorbeeld via bijeenkomsten.

LEADER Rivierenland

Het LEADER-gebied in Rivierenland omvat de volgende gemeenten:

  • Buren
  • Culemborg
  • Neder-Betuwe
  • Tiel (buitengebied)
  • West Betuwe
  • Maasdriel
  • Zaltbommel

* Gemeente West Maas en Waal is aangesloten bij een ander LEADER-gebied.

Uitvoering door LAG

Spil in de uitvoering van het LEADER-programma is de Lokale Actie Groep (LAG). Die signaleert kansen voor nieuwe projecten en stimuleert de ontwikkeling ervan. De LAG beoordeelt op basis van de LOS welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie.

De LAG is een groep actieve en betrokken mensen die wonen, werken of ondernemen in Rivierenland. Zij zetten hun kennis, ervaringen en netwerk in om anderen op weg te helpen.

Lees meer over de LAG >>

Financiering

Het totale budget voor LEADER-projecten in Rivierenland bedraagt ruim 1,1 miljoen Euro, waarvan 67% bijgedragen door de Europese Unie,  10% door de Provincie Gelderland en 23% door de hiernaast genoemde gemeenten en het waterschap. 

Je kunt minimaal €20.000,- en maximaal €100.000,- LEADER-subsidie per project aanvragen. De bijdrage vanuit LEADER is 50% van je totale begroting. Dat betekent dat je voor de overige kosten zelf zorg moet dragen. Denk aan fondsen, eigen bijdrage (in tijd of geld), vrijwilligersuren of bijvoorbeeld crowdfunding.