Rivierenland Cafe 10 Mei 2023 2
Terug

Wat is LEADER?

Betuwsekersendagenwadenoijen02 07 JB 6995 1200Px

Principes van LEADER

Via de LEADER-werkwijze worden in heel Europa initiatieven ondersteund die meerwaarde hebben voor het gebied en die bijdragen aan de thema’s en doelen van de LOS van de betreffende regio. Projecten moeten daarnaast voldoen aan de Europese LEADER-criteria:

  • bottom-up: initiatief en draagvlak vanuit het gebied zelf
  • innovatief: nieuw voor het gebied of brengt vernieuwing op gang
  • integraal: meerdere doelen dienen
  • samenwerking: betrokkenheid en draagvlak vanuit het gebied (inwoners, organisaties en ondernemers)
  • voorbeeldfunctie vervullen: resultaten of aanpak zijn overdraagbaar en uitwisselbaar
20230419 Peddelroute Over De Linge Per Kano

Best practices

Kijk voor voorbeelden eens op de websites van andere LEADER-gebieden, zoals in de AchterhoekUtrecht OostWeidse Veenweiden en Polders met Waarden

Logo Leader

Waarom is LEADER met hoofdletters?

Wij kennen ondertussen de Europese regeling die samenwerking voor plattelandsontwikkeling bevordert als LEADER.

LEADER is een afkorting. Subsidieregelingen hebben wel vaker een acroniem, een afkorting, als titel. Bij LEADER zijn het de eerste letters van de Franse naam van deze regeling: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Dus de ‘verbinding tussen ontwikkelacties in de plattelandseconomie’.