Terug

Financiering

Het totale budget voor LEADER-projecten in Rivierenland bedraagt ruim 1,1 miljoen Euro, waarvan 67% bijgedragen door de Europese Unie,  10% door de Provincie Gelderland en 23% door de zeven lokale gemeenten en het waterschap*. 

Je kunt minimaal €20.000,- en maximaal €100.000,- LEADER-subsidie per project aanvragen. De bijdrage vanuit LEADER is 50% van je totale begroting. Dat betekent dat je voor de overige kosten zelf zorg moet dragen. Denk aan fondsen, eigen bijdrage (in tijd of geld), vrijwilligersuren of bijvoorbeeld crowdfunding.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot eind 2027, zolang er budget beschikbaar is (wie het eerst komt, wie het eerst maalt en op is op!).

 

*Eventuele bijdrage vanuit gemeenten en waterschap wordt per project bepaald.