Terug

Ouderbetrokkenheid en voortijdig schoolverlaten

Doorstroompunt Regio Rivierenland zet in op preventie van voortijdig schoolverlaten door samenwerking tussen scholen en ouders te vergroten. Partnership tussen ouders en school moeten ervoor zorgen dat ook jongeren die (tijdelijk) niet in staat zijn om een diploma te behalen zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Website Ouderbetrokkenheid