Terug

FruitTech Campus


De Fruit Tech Campus maakt een ontwikkelingsprogramma voor educatie en innovatie gericht op (met name) fruitteelt, waarbij onderwijs en bedrijfsleven worden verbonden. Er wordt een brede coalitie vormgegeven gericht op fruit en techniek. Het betreft het ontwikkelen van een fruitgerichte opleiding: uniek in Nederland, met een praktijklocatie en een onderwijsprogramma. De Fruit Tech Campus versterkt de positie vanĀ  Rivierenland in Nederland en in de Noordwest Europese Fruitteelt.

Website Fruit Tech Campus