Terug

Financieel Fit Rivierenland


Coƶperatie Financieel Fit Rivierenland U.A. ontwikkelt een regionaal innovatie Platform voor financiƫle zelfredzaamheid. De werkwijze is gericht op vroegsignalering en preventie van schulden. Daarbij wordt de verbinding met laaggeletterdheid gelegd. Onderdelen zijn: ontwikkelen bedrijvendesk, methodisch aansluiten bij de NSR (de Nederlandse Schuldhulproute), verbinden partijen en uitwisselen good practice in de regio.