Terug

De Fruitmotor


De Fruitmotor richt zich op de verduurzaming van de fruitteelt. In het kader van de Regio Deal wordt ingezet op:
● het realiseren van een aaneengesloten netwerk in Rivierenland van bloeiende bermen en bloemstroken;
● de productie van zaad van inheemse wilde bloemen op 2 zorgboerderijen;
● een bottellijn als coöperatieve productiefaciliteit, die door wijn-, cider-, sap-producenten te gebruiken is voor het afvullen van hun producten.

Website de fruitmotor