Terug

Onze oproep aan het nieuwe kabinet

Geachte heer Plasterk,

FruitDelta Rivierenland.
Het unieke landschap van de Betuwe, de Bommelerwaard en Land van Maas en Waal. In deze meest westelijke regio van de provincie Gelderland wonen 265.000 mensen in 80 kernen. Hier werken acht gemeenten – Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zalbommel – samen om de brede welvaart in en voor de regio te versterken.
Wij doen dat niet alleen, maar met ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners. Wij bieden ruimte voor bloei.

Kansrijk voor Nederland
Wat maakt Rivierenland tot een aantrekkelijke regio om er te wonen, te werken en te recreëren en een kansrijke regio voor Nederland?

 • Wij liggen op het strategische kruispunt van belangrijke kennis- en vervoercorridors: de A2 (tussen Amsterdam en Eindhoven), A15 (tussen Randstad en Duitsland), Betuweroute (van Rotterdam naar Duitsland) en de rivieren Rijn, Waal en Maas. Het maakt onze regio tot een van de aantrekkelijkste logistieke hotspots van Nederland.
 • Wij zijn, met duizenden MKB-bedrijven, een zeer ondernemende regio en één van de kerngebieden van Greenport Gelderland, de tweede Greenport van Nederland. De toegevoegde waarde van onze innovatieve tuinbouwsector (de fruitteelt-, laanboomteelt- en glastuinbouwsector) gaat richting de 1 miljard euro met bijna 14.000 fulltime arbeidsplaatsen.
 • Wij zijn een cruciale schakel in het deltagebied van Nederland en dé aangewezen regio om mee te denken over waterbeschikbaarheid en wateropvang.
 • Wij hebben een prachtig en uniek landschap met dijken, oeverwallen en karakteristieke vergezichten in de nabijheid van steden als Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Arnhem en Nijmegen. Het maakt de regio tot een aantrekkelijk gebied om te recreëren en te wonen.
 • Wij hebben nauwe banden met de aangrenzende provincies Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Regio Foodvalley, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Noord Oost Brabant.
 • Wij werken op een unieke manier samen met ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners (Regio FruitDelta Rivierenland telt bijvoorbeeld de meeste energiecoöperaties van Gelderland).

Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst?
Wij zijn een regio van doeners; gewend om samen met ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners te werken aan slimme, innovatieve oplossingen voor morgen. Daarvoor is samenwerking met het rijk nodig. De belangrijkste opgaven voor de komende tijd zijn:

 • Watermanagement. Ondanks onze ligging tussen de grote rivieren, is verdroging een groeiend probleem en maakt onze fruitteelt-, laanboomteelt- en glastuinbouwsector kwetsbaar. Waterbeschikbaarheid én oplossingen voor een teveel aan water staan hoog op onze agenda.
 • Energie. Onze economische topsectoren, zoals agribusiness, transport en logistiek, maken ons tot de grootste energieslurper van de provincie Gelderland. Tegelijkertijd zijn wij een ondernemende regio en willen graag experimenteren om lokaal energie op te wekken en af te nemen.
 • Bereikbaarheid. De bouw van bijna 14.000 nieuwe woningen betekent ook dat de bereikbaarheid op orde moet zijn. De A2 en A15 zorgen dagelijks voor (lange) files en veel sluipverkeer met negatieve effecten op de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen langs deze snelwegen.

Onze oproep aan het nieuwe kabinet

 • Wij vragen om een structurele samenwerking tussen rijk en regio met langjarige investeringen om regio’s sterker te maken en sterk te houden.
 • Wij roepen het nieuwe kabinet op om samen met ons een Kansenagenda FruitDelta Rivierenland op te stellen waarmee wij de komende jaren actief aan de slag gaan.
 • Wij vragen om experimenteerruimte om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren die vervolgens breder kunnen worden toegepast in Nederland.

Samen komen wij verder.
FruitDelta Rivierenland biedt ruimte voor bloei.
Wij reiken Den Haag graag de hand.

Met vriendelijke groet,

Servaas Stoop, vicevoorzitter FruitDelta Rivierenland
Janneke Hakkert, directeur FruitDelta Rivierenland