NIEUWS

Jan Kottelenberg: “Dit initiatief visualiseert de innovatiekracht binnen ons mkb en agrosector”
Innovatieve proef met zonnepanelen boven zachtfruit

31 maart 2021 – De rode bessen van Rini Kusters uit Wadenoijen worden sinds kort beschermd door een nieuwe, permanente teelt ondersteunende voorziening: unieke zonnepanelen. Het Friese bedrijf GroenLeven heeft de pilotopstelling, die hier sinds 2020 stond, uitgebreid tot een volledige zonnebron met ruim 4.500 zonnepanelen. Deze zonnepanelen wekken genoeg groene stroom op voor 400 huishoudens.  GroenLeven rondde onlangs de realisatie van de zonnebron af, die binnenkort in gebruik wordt genomen. 

Lees meer over deze proef op de website van het Gelders Energieakkoord.

Jan Kottelenberg, burgemeester Neder-Betuwe en regionaal speerpuntvoorzitter Agribusiness: “Ook ik ben aangenaam verrast door dit initiatief. Het is een mooi voorbeeld van hoe onze regionale ondernemers in samenwerking met innovatieve bedrijven van binnen en buiten de Regio vernieuwing vorm weten te geven. Deze uitwerking van teelt ondersteunende voorzieningen (tegen hagel, regen, zon) in combinatie met energieopwekking (duurzaamheid) visualiseert de innovatiekracht binnen ons mkb en de agrosector en sluit naadloos aan bij het Regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2021 – 2024.”