Mini college stikstof en woningbouw

Alles wat u altijd al wilde weten over stikstof en waarom het zo belangrijk is om u hierin te verdiepen als woningbouwer.

Astrid Sluis is programmamanager bij de gemeente Apeldoorn, een gemeente die tegen de Veluwe aan ligt. Ze weet alles over bouwen en stikstof. Hoe beperkend is stikstof voor je bouwproductie?

Maar ook: hoe kun je hier slim mee omgaan en de productietrein gaande houden?

astrid sluis

Astrid Sluis

Adaptief programmeren: markt en overheid samen aan de slag

De wereld om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Maar het bouwen van woningen lijkt alleen maar langer te duren. Waar dit elkaar bijt, bieden de principes van het adaptief programmeren misschien uitkomst.

Maarten Hoorn van Platform 31 neemt u mee in de wereld van adaptieve woningprogrammering en bespreekt en passant ook interessante voorbeelden van samenwerking tussen markt en overheid.

Maarten Hoorn

Flexwonen en versnelling van de sociale opgave

Flexwonen is hot en biedt kansen voor de broodnodige versnelling van de sociale woningbouwopgave. Maar hoe flex is flex en hoe houd je de snelheid in het bouwen?

Berry Prins van het expertisecentrum flexwonen weet hier alles van en neemt u graag mee langs de do’s en don’ts van het flexwonen.

Berry Prins

Wonen en de FruitDelta Gebiedsagenda: samen en integraal aan de slag in Rivierenland

Wonen en woningbouw staan niet op zichzelf maar hebben volop raakvlakken met andere beleidsvelden zoals economie, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In de FruitDelta Gebiedsagenda komen al die opgaven samen.

Wie kan daar beter over vertellen dan de projectleider van de Gebiedsagenda Rutger Wintjes.

aanmelden voor het congres
Vrij, Culemborg, locatie, congres, wonen en bouwen, rivierenland

de locatie

VRIJ, in Culemborg