NIEUWS

Staatssecretaris stelt 1 miljoen beschikbaar voor Perspectief op Werk

Rivierenland van start met 17 projecten om mensen aan het werk te helpen

17 september 2019Onlangs keurde Staatssecretaris Van Ark van SZW het actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland goed, dat werkzoekenden versneld aan een baan moet helpen. Het plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ omvat 17 concrete projecten die de route naar werk moeten verkorten. Met ‘Arbeidsmarkt’ als regionale opgave van ons Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 (wij zorgen voor een evenwichtige arbeidsmarkt en gaan uit van de regionale vraag en het regionale aanbod) is Regio (FruitDelta) Rivierenland zeer blij met deze financiële injectie.

Totstandkoming plan
Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland, waarin vanuit de overheid portefeuillehouders van de acht gemeenten van Regio Rivierenland mee adviseren). Vlak voor de zomer werd het regionale plan ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland (foto). Met de goedkeuring is een bedrag gemoeid van 1 miljoen euro.

Iedereen is nodig in Rivierenland
Ben Brink, voorzitter van RW-POA Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel: ’De betrokken partijen in onze regio zijn in staat om snel en effectief samen te werken als het gaat om het benutten van kansen in de arbeidsmarkt voor mensen die minder makkelijk een baan vinden. We waren één van de eerste arbeidsregio’s waarvan het plan goedgekeurd is’. De goedkeuringsbrief van het ministerie bevestigt de samenwerking. ‘Rivierenland kent al een hoge regionale organisatiegraad rondom onderwijs en (de inclusieve) arbeidsmarkt’.

Hans van Zuijdam, voorzitter VNO – NCW Rivierenland: ‘Bedrijven in de regio draaien op volle toeren en komen mensen tekort. Dat biedt kansen voor mensen die willen en kunnen werken. Toch zien we dat niet iedereen zelfstandig de weg naar werk vindt. Ons plan is zeer pragmatisch opgesteld: 17 concrete projecten, die meteen bijdragen aan het realiseren van matches en banen.

Meteen van start
Zodra de goedkeuring binnen was, werd gestart met de uitvoering van het plan. De betrokkenen kwamen bij elkaar voor een startbijeenkomst in de vestiging van Rabobank West Betuwe in Geldermalsen. Naast de regionale stakeholders en de trekkers van de 17 projecten waren de Provincie Gelderland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Perspectief op Werk
Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld, en het Rijk om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt mogelijkheden voor aanzienlijke groepen werkzoekenden, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De focus in het regionaal actieplan moet liggen op een korte termijn doe-agenda. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.