NIEUWS

Webinar ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’ succesvol en goed bezocht

Rivierenland, 1 februari 2021 – Vrijdag 29 januari vond de eerste van een reeks van drie FruitDelta Rivierenland webinars plaats in samenwerking met VNO-NCW. Met diverse gasten werd online gesproken over de ontwikkeling van de mkb- en familiebedrijven in het gebied FruitDelta Rivierenland. Juist in deze tijden van de coronacrisis is het van belang om na te denken over het herstel op langere termijn en op zoek te gaan naar een wenkend perspectief.

Webinar FruitDelta Rivierenland 29 januari 2021Webinar 29 januari studio

Voorzitter van FruitDelta Rivierenland Hans Beenakker en presentator Marlous Löffelman van bureau Wollöf Communicatie, spraken met diverse gasten over het belang en de kracht van de mkb- en familiebedrijven in de regio, de uitdagingen waar de regio voor staat en het belang van samenwerking om economische ontwikkeling te herstellen en te stimuleren. Ruim 70 deelnemers volgden het webinar en konden reageren via de chat. De webinarreeks is bedoeld om de processen, zoals de herijking van het regionale economische ambitiedocument 2020-2024 en de FruitDelta Gebiedsagenda die Provincie Gelderland samen met onze regio opstelt voor de komende tien jaar, te voeden.

Economische analyse FruitDelta
Hans Beenakker startte met het benoemen van een aantal highlights van de economische analyse van de regio, die Buck Consultancy International en Royal Haskoning onlangs hebben uitgevoerd in opdracht van FruitDelta Rivierenland. Hij benoemde het grote aandeel van familiebedrijven en mkb- bedrijven in de regio en enkele trends die op Rivierenland afkomen. Hans Beenakker: “De corona uitbraak bijvoorbeeld heeft een grote impact op de doorontwikkeling van onze economie. We moeten gaan uitvinden hoe we daarop in kunnen spelen. Sommige bedrijven doen het heel goed en kunnen inspelen op de veranderde vraag. Andere bedrijven hebben hun omzet dramatisch zien dalen.’’ Vanuit het onderzoek zijn diverse aanbevelingen gedaan. Zo is er geconstateerd dat het mkb ondersteuning nodig heeft bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe innovaties. De overheden investeren nu volop in hulpmaatregelen voor bedrijven die het moeilijk hebben, dus dat blijft belangrijk. FruitDelta Rivierenland heeft zelf natuurlijk ook ons regionale investeringsfonds, waarmee we de ontwikkeling en innovatie in onze regio een impuls geven. ‘’We mogen trots zijn op de innovaties in de regio die we al bereikt hebben, zoals bijvoorbeeld de SmartPackr van het bedrijf Greefa,“ aldus Hans Beenakker.

Visie op ontwikkeling bedrijven volgens VNO-NCW
Martin Ruiter (voorzitter van VNO-NCW Gelderland) en Hans van Zuijdam (voorzitter VNO-NCW Rivierenland) gaven aan dat er voor corona door de bedrijven in Rivierenland een goede economische basis is gelegd. Uit recent onderzoek van de Rabobank is gebleken dat onze bedrijven er relatief beter voor staan in deze coronatijd dan in andere regio’s. Mogelijk is het een geruststellende gedachte dat hierdoor de regio na corona snel weer zijn verdienkracht terug kan krijgen. VNO-NCW maakt zich in ieder geval zeer sterk voor de steunmaatregelen om bedrijven te helpen. ‘’Blijf inzetten op innovatie, houd de creativiteit vast en zorg voor de medewerkers’’ is hun oproep aan de bedrijven. De oproep aan de overheid is: ‘’blijf investeren in de regio en zet je in voor het brede mkb, help mee aan innovatie en probeer dwarsverbanden te leggen tussen sectoren voor meer innovatie.’’

Verborgen mkb-parels in de schijnwerpers
Hoogleraar Gert-Jan Hospers presenteerde de resultaten van zijn onderzoek naar zogeheten verborgen parels in Rivierenland. Deze verborgen mkb-parels zijn bedrijven die de motor vormen van de regio, haar karakter geven en toekomstkracht. “Zie de lijst in het onderzoek als de start van een zoektocht naar meer enthousiaste ondernemers met loyale werknemers in de regio, want die zijn er zeker’’, aldus Hospers. De resultaten van het onderzoek, dat Gert-Jan Hospers deed in opdracht van FruitDelta Rivierenland, zijn samengebracht in het rapport ‘Verrassend Rivierenland – 100 verborgen parels in de regionale economie’. Eén van de verborgen parels is Hermeta uit Asperen. Directeur en mede-eigenaar Marcel van der Sluijs besprak onder meer hoe zijn bedrijf omgaat met de gevolgen van de coronacrisis. Ook vertelde hij hoe zijn bedrijf bijdraagt aan maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en inclusiviteit. Om aan goed personeel te komen, biedt het bedrijf bijvoorbeeld een baangarantie aan stagiaires die beoordeeld worden met een acht. Hermeta won onlangs ook de All-In Werkgeversprijs 2020 in Rivierenland.

Volgende webinar 19 maart
Het volgende webinar ‘Een toekomstbestendige arbeidsmarkt’, vindt plaats op vrijdag 19 maart, van 15.30 tot 17.00 uur. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op deze nieuwspagina.

De sprekers van 29 januari:

Martin Ruiter en Hans van Zuijdam van VNO-NCW spraken over de ontwikkelingen van bedrijven in Rivierenland. 

Prof. dr. Gert-Jan Hospers van Stichting Stad en regio en geograaf aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente, presenteerde zijn verkenningsonderzoek naar verborgen economische parels in Rivierenland.

Hermeta uit Asperen is een van de verborgen parels in Rivierenland. Marcel van der Sluijs vertelde over zijn geheim en uitdagingen.