gezin, picknick, fruitdelta, rivierenland

Waarom RSF?

Het RSF, het Regionaal StimuleringsFonds, is door de regio FruitDelta Rivierenland ingesteld als opvolger van het RIF (Regionaal InvesteringsFonds). Het RSF is het financiële instrument om de 19 ambities van de Regio te realiseren.

Kenmerkend verschil met het RIF is dat het RSF gaat bijdragen aan de concrete opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025.
Wat blijft is:

  • dat we met het RSF de regio willen laten bloeien en groeien;
  • dat de acht gemeenten van de Regio Rivierenland elk 2 euro per inwoner in het fonds stoppen;
  • dat de projecten van zowel ondernemers als ondernemende burgers in aanmerking komen voor financiële steun.

Ook blijft dat RSF inzet op toekomstbestendigheid en op de economische speerpunten, de aanjagers van de brede welvaart in onze regio. Die speerpunten zijn

Meer hierover weten? Lees een korte heldere samenvatting over de drie speerpunten.