Voortgangsrapportage Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Regio Deals versterken de regionale opgave: het bevorderen van de brede welvaart, leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht. Elke regio in Nederland kent zijn eigen kansen en kwetsbaarheden. De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is toegespitst op de  opgaves uit ons gebied.

In de Regio Deal Fruitdelta voortgangsrapportage laten wij zien wat er gebeurd is in de tweede helft van 2021. We hebben gezien dat sommige instellingen, ondernemers en partners het door corona opnieuw zwaar hebben gehad. Zo zijn er projecten die concrete hinder, vertraging of beperking(en) ervaren in de realisatie. Desondanks zijn  samen toch significante stappen gezet met behulp van de Regio Deal. Daar zijn we blij mee, het versterkt de brede welvaart in ons prachtige gebied.