VOORSPRONG start met een EERSTE STAP

Tweede ronde 2023 van het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland gaat 16 september van start.
FruitDelta Rivierenland zet zich in voor economische ontwikkeling op het vlak van agribusiness, logistiek & vestigingsklimaat bedrijven en recreatie & toerisme. Hiervoor is geld beschikbaar. Geld voor de uitvoering van innovatieve ideeën en geld om de haalbaarheid van ideeën te onderzoeken.

Concrete ideeën of onderzoek

De Regio heeft voor innovatieve ideeën geld beschikbaar in het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). Met het RSF worden ideeën ondersteund die passen bij de opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Afgelopen jaren zijn verschillende projecten gehonoreerd. Eén van die projecten is Zon+Peren van teler Rini Kusters uit Wadenoijen. Met zonnepanelen boven perenbomen realiseert Kusters onder meer “verduurzaming van de teelt en de omgeving” en wordt invulling gegeven aan nieuwe toepassingen van teeltondersteunende voorzieningen, energieproductie en verbeterde arbeidsomstandigheden. Ook kasteel Ammersoyen heeft de aantrekkingskracht en beleving van de historie van deze cultuurhistorische landmark vergroot middels een bijdrage uit het fonds.

Niet alleen concrete innovatieve uitvoeringsprojecten maken kans op een bijdrage. Ook een (haalbaarheids-) onderzoek dat bijdraagt aan de doelen uit het regionaal economisch ambitiedocument is welkom. Voor deze ronde van het RSF is ruim €500.000,- beschikbaar. Het startschot voor de indieningsperiode wordt gegeven tijdens het Fruitcorso op 16 september a.s.

Indienen van aanvraag

“In 2017 ben ik direct betrokken geweest bij de oprichting van ons Regionaal Investeringsfonds (RIF). We zijn begonnen met het RIF en dat is later doorontwikkeld tot het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF)”, aldus Hans Beenakker – voorzitter Regio Fruitdelta Rivierenland. “De innovatieve aanvragen vanuit de verschillende speerpuntsectoren zijn elke ronde weer heel divers en verrassend. Echter, ik wil hier ook benadrukken dat we nog meer van onze ondernemers en ondernemende burgers in beweging willen krijgen. Daarom nodig ik alle Rivierenlanders uit om naar de website van Fruitdelta te gaan en dan op de RSF-pagina de quick scan uit te voeren. Mocht dat aanleiding zijn tot vragen, neem dan vooral contact op met de coaches. Zij helpen met het verder aanscherpen van uw aanvraag.”

Voorsprong tijdens inloopavonden

De tweede ronde RSF 2023 is geopend op 16 september en sluit 6 december 2023. Kenmerkend voor deze ronde is dat er in de maand oktober drie inloopavonden in de regio georganiseerd zullen worden voor potentiële aanvragers. De aanvragers kunnen dan hun idee met twee Economic-Board-leden bespreken en eventuele opmerkingen en tips in de aanvraag verwerken.

Meer informatie vind je op de RSF-pagina op de website van FruitDelta Rivierenland.