NIEUWS

Innovatie is sleutel naar toekomstbestendige regio

Visie economic board op FruitDelta Rivierenland economie in coronatijd

De FruitDelta Economic Board (EB) gaf onlangs zijn visie op de economische ontwikkeling in FruitDelta Rivierenland. Op verzoek van Regio Rivierenland, dat samen met samenwerkingspartners binnen FruitDelta Rivierenland het economisch beleid aan het herijken is, stelde de board zijn visie op. Vanuit hun dagelijkse werkzaamheden hebben de EB-leden contacten met honderden bedrijven uit de regio. Reden genoeg om hen te vragen naar hun ideeën over de economische ontwikkeling in de regio binnen de context van de coronacrisis en de herijking van het economische beleid voor de toekomst. Volgens de EB is onder andere innovatie de sleutel naar een toekomstbestendige regio.

In FruitDelta Rivierenland hebben de gemeenten de krachten gebundeld om de economie en brede welvaart van het gebied te stimuleren. Om innovatie te bevorderen, is in 2017 een Regionaal investeringsfonds opgericht waarbij een Economic Board de regio van advies voorziet. In lijn met de regionale identiteit en kwaliteiten ligt de focus van het investeringsfonds tot nu toe op drie speerpunten: (1) agribusiness, (2) economie en logistiek en (3) recreatie en toerisme; bedoeld voor bedrijven die de motor van onze regio vormen en haar toekomstkracht geven. Vaak zijn dat ook bedrijven die de corona impact nadrukkelijk voelen en waarbij er onzekerheid is over de toekomst.

Blijvende veranderingen
De EB ziet dat veel ondernemers zijn geraakt door de coronacrisis. Veel van de veranderingen als gevolg van de crisis zullen blijvend van aard zijn, wat vraagt om maatwerk vanuit de overheid in de ondersteuning van bedrijfsleven en ondernemers. Van belang hierbij is vertrouwen en investeringsbereidheid; innovatie is de EB de sleutel naar een toekomstbestendige regio. De volledige visie van de EB is hier te lezen.

Sparringpartners voor de regio
Naast hun rol als adviseurs, zijn de leden van de EB sparringpartners voor de regio. Samen met andere partijen uit het onderwijs, onderzoek, ondernemers en ondernemende burgers geven zij voor FruitDelta Rivierenland invulling aan de ‘pentahelix’ structuur, gericht op het samen ontwikkelen en versterken van de regio. Deze manier van regionale samenwerking draagt bij aan kennisontwikkeling, een grotere uitvoeringskracht op lokaal niveau en een integrale aanpak van maatschappelijke opgaven.

Foto: West Betuwe Fotograaf