NIEUWS

VIJF JAAR DE FRUITMOTOR: OP DE TOEKOMST!

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor, in 2019 gehonoreerd door het Regionaal Investeringsfonds, bestaat vijf jaar deze maand. De coöperatie kijkt terug op vijf jaar bouwen aan een sociale en circulaire organisatie, veel lekkere cider maken van restfruit en hard werken aan meer biodiversiteit in Rivierenland. Tegelijkertijd kijkt de coöperatie graag vooruit. Het thema van het lustrumfeest is ‘Op de toekomst!’

Hilde Engels, Henri Holster en Michiel Kortstee zijn als bestuurders van De Fruitmotor ongelofelijk trots op de coöperatie. Oprichter en bestuurder Henri Holster: “In vijf jaar is er keihard gewerkt, gedroomd, gezaaid en geoogst. Met onze leden, ons team en iedereen die met de coöperatie samenwerkt. Samen bouwen we aan onze maatschappelijke missie naar een betere wereld, natuurlijk te beginnen in onze eigen Betuwe”.

Gonzend Rivierenland
Initiatiefnemer en bestuurder Hilde Engels vult aan: “Sinds 2016 werkt De Fruitmotor, als aanjager van verduurzaming in de regio, hard aan onze missie: een bloeiende Betuwe met een rijkdom aan natuur en landschap waarin we voedsel waarderen. De Fruitmotor maakt onder de naam “Krenkelaar” appelciders en sprankels van Betuws fruit dat niet mooi genoeg is voor de supermarkt. In vijf jaar tijd zijn ruim 203.000 kilo Krenkelaar appels verwerkt. Met de opbrengst worden bloembedden en nestelgelegenheid aangelegd voor wilde bijen. Zo’n 44.440 m2 in totaal. Met leerprogramma’s met fruittelers en andere boeren werken we aan een duurzaam voedselsysteem en natuur inclusieve landbouw. En samen met leden en samenwerkingspartners werken we aan een Gonzend Rivierenland met meer biodiversiteit.”

Plannen
De vijfde verjaardag werd 9 december gevierd met een feestelijke online bijeenkomst. Het toepasselijke thema: op de toekomst. Hilde: “We hebben met heel veel plezier samen teruggekeken en het is mooi om stil te staan bij alles wat we de gedaan hebben. Eerlijk gezegd zijn we niet zo goed in stilstaan. We staan bekend om onze aanjaagrol, nemen zelf initiatief en nodigen iedereen uit om met ons mee te doen. We denken altijd ‘Hoe kan het wel?’

Plannen voor de toekomst heeft De Fruitmotor volop: meer restfruit verwerken voor een eerlijke prijs, nieuwe lekkere producten maken en hard werken aan meer natuur en biodiversiteit in Rivierenland. Michiel Kortstee: “We zijn heel blij dat steeds meer mensen proosten met Krenkelaar. Veel flessen worden nu bijvoorbeeld besteld voor in kerstpakketten en voor oud en nieuw. We gaan met vertrouwen de toekomst in. Samen zetten we onze wereld in beweging.”

Publicatiedatum: 14 december 2021