Regionale Energiestrategie Rivierenland

In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Deze richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. Sinds begin 2018 zijn in de regio Rivierenland al veel partijen bij elkaar gebracht en zijn wij samen begonnen met de voorbereiding van een regionale energiestrategie (RES). Dit alles om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. In het Klimaatakkoord – dat eind juni 2019 werd gepresenteerd – worden voorwaarden gesteld aan de inhoud van een RES. Daarbij kunnen regio’s grotendeels zelf bepalen hoe en met wie ze tot een RES gaan komen.

Wat is een RES?

Bekijk de video hierboven voor de uitleg in vogelvlucht. Kortgezegd is een RES een strategie om in een regio tot een duurzame energievoorziening te komen op basis van besparing, duurzame elektriciteit en warmte.

Een RES beschrijft onder meer:

  • hoeveel duurzame elektriciteit de regio wil opwekken, welke zoeklocaties hiervoor in aanmerking komen en welke infrastructuur hiervoor nodig is;
  • hoeveel duurzame warmtebronnen er in de regio beschikbaar zijn en hoe die het beste benut kunnen worden;
  • de langjarige samenwerking tussen partijen in de regio om tot realisatie van de RES te komen;
  • hoe de participatie wordt vormgegeven bij de totstandkoming en realisatie van de RES.

De RES komt gefaseerd tot stand. Kijk voor meer informatie en de planning op de website van RES Rivierenland.

Waarom een RES?

De internationale klimaatafspraken van Parijs 2015 worden in Nederland via zes klimaattafels uitgewerkt in doelstellingen en plannen. Dit zijn:

  1. Gebouwde omgeving
  2. Mobiliteit
  3. Industrie
  4. Elektriciteit
  5. Landbouw & landgebruik
  6. Samenleving

Als resultaat moeten alle inspanningen leiden tot 49% CO2-reductie in 2030 en minimaal 95% CO2-reductie in 2050. In het Gelders Energieakkoord is afgesproken dat de lat in Gelderland voor 2030 iets hoger wordt gelegd met 55% CO2-reductie.

In de klimaattafels ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Elektriciteit’ hebben de decentrale overheden de verantwoordelijkheid genomen om regionale energiestrategieën op te stellen. Hierin voeren zij de regie op de keuzes die in hun regio moeten worden gemaakt.

In totaal stellen 30 energieregio’s – waaronder Regio Rivierenland – een RES op.

Contactpersoon:

Annemieke Spit, procesmanager RES

Annemieke Spit

E-mail: aspit@regiorivierenland.nl
Telefoon: (0344) 63 85 07