NIEUWS

Sonja van Kampen nieuwe programmamanager

Regio Deal FruitDelta Rivierenland: uitvoeringsfase van start met nieuwe programmamanager

28 januari 2021 – Met maar liefst 27 projecten gaan we in de brede welvaart in de regio Rivierenland stimuleren. Dit is mogelijk met de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Dit is een arrangement tussen de regio en het Rijk om de kracht van FruitDelta Rivierenland te versterken en tal van maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Na de ondertekening door het Rijk in juli, is met de start van de 27 projecten een nieuwe fase van de RegioDeal ingegaan. Deze uitvoeringsfase wordt vanaf februari 2021 begeleid door programmanager Sonja van Kampen. Hieronder stelt zij zich voor.

 

Programmastructuur
In de uitvoeringsfase zal de programmastructuur van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland bestaan uit een bestuurlijke stuurgroep waarin een aantal partners vertegenwoordigd is en een ambtelijke regiegroep. Deze wordt ingevuld met o.a. een directielid van Regio Rivierenland en een programmateam met daarin de expertise die nodig is voor uitvoering. De programmamanager heeft een overkoepelende rol en zet in op het versterken van de samenwerkingsstructuur.

Vastgestelde resultaten realiseren
De belangrijkste verantwoordelijkheden van de programmamanager zijn het ondersteunen en adviseren van de bestuurlijke stuurgroep en de ambtelijke regiegroep bij de uitvoering van de Regio Deal. In samenwerking met de projecteigenaren van de 27 projecten, gaat de programmamanager de vastgestelde resultaten van de Regio Deal realiseren. Daartoe gaat zij sturen en monitoren op resultaat, geld en organisatie bij de uitvoering van de Regio Deal. Ook het leggen van verbindingen tussen de Regio Deal en andere relevante processen en ontwikkelingen, zoals de Strategische FruitDelta Rivierenland Gebiedsagenda, binnen en buiten de regio Rivierenland, is belangrijk onderdeel van de functie. Daarnaast zorgt de programmamanager voor eenduidige communicatie met de belangrijkste stakeholders over de Regio Deal (waaronder het Rijk) en over het resultaat dat voorkomt uit de Regio Deal.

Sonja van Kampen stelt zich voor

Waarom heb je op deze functie gesolliciteerd?

Ik had nog maar net besloten dat het voor mij tijd was voor een nieuwe uitdaging op werkgebied, toen de vacature voor programmamanager voor de Regio Deal voorbijkwam. Een mooie nieuwe uitdaging, waarbij ik volop van maatschappelijke waarde kan zijn. Een brede opgave met veel stakeholders, waarbij er gekomen moet worden tot een structureel resultaat en een structurele samenwerking. Een mooie strategisch uitdaging die goed aansluit bij waar ik afgelopen jaren als  manager van de afdeling Beleid en Ontwikkeling in de gemeente Beuningen ook voor stond en mij voor heb ingezet. Samen resultaten behalen om toekomstbestendig te zijn en blijven.

Wat sprak je het meeste aan? Waar heb je het meeste zin in?

Ik heb enorm veel zin om te beginnen. De samenwerking met alle verschillende partijen en stakeholders, van gemeenten, provincie en rijk tot de kennisinstellingen, betrokken inwoners en ondernemers. Ik hou van nieuwe verbindingen creëren en samen komen tot mooie oplossingen. Ook wil ik graag de regio Rivierenland beter leren kennen; de mooie historische dorpen, het rivierenlandschap, de fruitteelt en tuinbouw, de logistiek en de kansen die dit biedt voor de toekomst.

Waarmee begin je, zodra je bent gestart in je functie?

Als eerste maak ik graag met veel mensen kennis; de projectleiders, de verschillende bestuurders, de belangrijke ondernemers, de gebiedscoöperatie. Ik ben benieuwd hoe zij tegen samenwerking aankijken, hoe zij de toekomst voor zich zien. En hoe zij willen bijdragen aan het tot stand brengen van de doelstellingen zoals deze ook in de Regio Deal zijn geformuleerd. Dit zal helaas in coronatijd niet gaan op de manier die ik gewoon ben: met een kop koffie met elkaar rond de tafel of via een werkbezoek, om echt gevoel te krijgen waar het in essentie om gaat. We zullen hier voorlopig met elkaar een mouw aan moeten passen.

Wat kenmerkt jou als persoon?

Ik houd van samenwerken, ben van nature geïnteresseerd naar wat mensen drijft en waar hun motivatie vandaan komt. Ik houd van strategie en analyse, altijd met een praktische en realistische inslag. Daarnaast ben ik een echt gezinsmens. Ik woon in Nijmegen met mijn man, drie tieners en een hond. Ik ben altijd in voor een gezellig etentje en een goed glas wijn.

Welke van jouw achtergrond en expertise komen het meest van pas in de functie van programmamanager?

Ik heb een brede beleidsmatige achtergrond in het sociaal domein. In mijn  functie als manager Beleid en Ontwikkeling heb ik een brede blik ontwikkeld op leefbaarheid en ruimtelijke uitdagingen. Ook heb ik de nodige ervaring opgedaan met (regionale) samenwerking tussen verschillende partijen. Ik zet dit graag in als programmamanager van de Regio Deal.