LEADER-café Rivierenland op 10 mei

Denk mee over nieuwe subsidiemogelijkheden voor vernieuwende projecten voor het platteland

Het gebied Rivierenland wil LEADER-gebied worden. LEADER is een Europees programma dat projecten vóór en dóór inwoners ondersteunt. Als het lukt om LEADER-gebied te worden, komt er subsidie vanuit Europa en de provincie Gelderland om, in combinatie met geld uit de regio, vernieuwende en lokale projecten op weg te helpen. Het gebied bepaalt zelf waarvoor de LEADER-subsidie gebruikt gaat worden. Dit wordt uitgewerkt in een gebiedsplan: de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Op dit moment wordt hard gewerkt om die Lokale Ontwikkelingsstrategie te maken. Daarvoor willen we inwoners, organisaties en ondernemers in Rivierenland vragen wat zij belangrijk vinden en welke ideeën er zijn voor de toekomst van het platteland in ons gebied. Dat kunnen ideeën zijn over nieuwe vormen van wonen, werken en ondernemen, over samen aan de slag met duurzame energie, milieu, biodiversiteit en landschap, over nieuwe manieren om de dorpen levendig te houden (ontmoetingspunten, cultuur, onderwijs, sport). Of ideeën om het gebied beter op de kaart te zetten, voor inwoners maar ook voor anderen. Het gaat om ideeën die door inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf opgepakt kunnen worden. Daarbij geldt: hoe vernieuwender en hoe meer samenwerking, hoe beter.

Dus heb je een idee waar we de komende jaren mee aan de slag moeten om Rivierenland een fijne plek te laten zijn en blijven om te wonen, werken en recreëren?

Kom dan naar het LEADER Rivierenland Café op 10 mei 2023.

Voor wie is het?

In het LEADER Rivierenland Café zijn inwoners, (agrarisch) ondernemers en organisaties (stichtingen, verenigingen, samenwerkingsverbanden) uit de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West  Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel van harte welkom.

Waar is het?

Het LEADER Rivierenland Café is op woensdagavond 10 mei 2023 vanaf 19:30 uur op de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Het programma start om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Meer informatie en aanmelden

Op de website www.fruitdelta.nl/leader-rivierenland vind je meer informatie over LEADER, de online enquête, het Rivierenland Café op woensdagavond 10 mei en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Kun je er 10 mei niet bij zijn? Vul dan de online enquête in! Want hoe meer informatie en reacties vanuit het gebied, hoe beter het gebiedsplan!

Wat gebeurt er daarna?

Alle input uit de bijeenkomst en de online enquête wordt verwerkt in het gebiedsplan. Die wordt eind juni ingediend bij de provincie Gelderland. Rond de zomer weten we dan of Rivierenland inderdaad LEADER-gebied wordt. Als dat zo is, dan kan er vanaf eind 2023 tot en met 2027 subsidie worden aangevraagd.