NIEUWS

Uitnodiging Expertsessie ‘Stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught’ 

11 oktober 2018 – De projectgroep MIRT-Verkenning organiseert op 29 oktober 2018 in Zaltbommel een expertsessie ‘Stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught’. Doel van deze sessie is om te onderzoeken hoe we de bereikbaarheid voor de logistieke sector op dit traject kunnen verbeteren via diverse maatregelen die voor 2025 gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor gaan het Rijk en de regionale overheden graag met u in gesprek in deze expertsessie.

Hierbij de gegevens over de geplande Expertsessie:
Datum: 29 oktober 2018
Locatie: Zaltbommel (ofwel Gemeentehuis, ofwel op naburige locatie binnen Zaltbommel)
Tijden: inloop 16:00 u, start programma 16:15 u, einde programma 20:30 u; een maaltijd wordt verstrekt.

Achtergrond van het project
De A2 kent urgente doorstromingsproblemen, met name tijdens de spits. Deze problematiek zal in de toekomst naar verwachting alleen maar verergeren. De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Er wordt door het Rijk en regionale overheden gewerkt aan een structurele oplossing voor de bereikbaarheid van de A2 en het omliggende gebied met behulp van een MIRT verkenning, maar de uiteindelijke realisatie van een structurele oplossing voor de problematiek is niet te verwachten voor 2025.
Om de bereikbaarheidsproblematiek op de A2 ‘Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught’ in de komende jaren toch enigszins beheersbaar te houden wordt er onderwijl een pakket van meer dan 20 maatregelen uitgewerkt, waarbij ook onderzocht word hoe de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren te verbeteren valt. Doel is om te komen tot diverse maatregelen die wel al in de komende jaren tot 2025 gerealiseerd kunnen worden.

Aanmelden kan via de website: https://mirta2deilvught.mett.nl/programma/project+stimuleren+logistieke+initiatieven

Lees ook: https://www.fruitdelta.nl/startschot-oplossen-knelpunten-a2/