FruitDelta Rivierenland vraagt politieke partijen om structurele samenwerking tussen Rijk en regio’s

Om bij te kunnen dragen aan het oplossen van onze nationale opgaven, is een structurele samenwerking nodig tussen Rijk en regio.
Dat staat in een brief van FruitDelta Rivierenland aan de commissies van de politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s opstellen. Zij maken zich in deze periode op voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Samenwerking met de regio biedt resultaat

“De afgelopen jaren stonden niet alleen voor ‘Den Haag’, maar ook voor provincies, regio’s en gemeenten in het teken van de grote opgaven, zoals de woningbouw-, stikstof-, bereikbaarheids-, energie- en asielopgave. Van de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet wordt veel gevraagd om de opgaven krachtdadig op te pakken en uit te voeren”, licht Hans Beenakker, voorzitter van FruitDelta Rivierenland toe. “De afgelopen jaren hebben bewezen dat regionale samenwerking loont. Dankzij de centrale ligging in ons land is onze regio op het gebied van agribusiness en logistiek een belangrijke economische katalysator. Tegelijkertijd zijn er in deze regio grote ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid waarvoor regionale samenwerking voorwaardelijk is. Dat sluit naadloos aan bij het Adviesrapport Elke Regio Telt van drie adviesorganen van de Rijksoverheid. Hierin staat dat Rijksinvesteringen beter en eerlijker over het land moeten worden verdeeld en dat aan regio’s wordt gevraagd een eigen kansenagenda op te stellen.”

Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland

“De Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland staat vol met kansen om samen met het Rijk onze nationale opgaven op te pakken en de brede welvaart in de regio te versterken. Door structureel samen te werken, plukken wij er ook sámen de vruchten van. Voor onze inwoners en ondernemers”, zegt Hans Beenakker. “Om ook in FruitDelta Rivierenland bij te kunnen dragen aan het oplossen van de landelijke opgaven, is het volgende nodig:

  1. een structurele samenwerking tussen Rijk en regio, inclusief een betere en eerlijkere verdeling van Rijksgelden;
  2. langjarige investeringen in woningbouw (om de bouw van duizenden woningen mogelijk te maken), bereikbaarheid (om FruitDelta Rivierenland bereikbaar te maken en te houden via de A2, A15, het openbaar- en goederenvervoer) en energie (om het dichtslibben van het elektriciteitsnet tegen te gaan en economische ontwikkelingen mogelijk te maken).

Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook positieve gevolgen heeft voor het versterken van het vertrouwen in de overheid en van de leefbaarheid van de kernen in onze regio. Wij zetten ons daar als regio graag voor in. Wij schrijven dit in een brief aan de politieke partijen die op 22 november 2023 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.”

Over FruitDelta Rivierenland

FruitDelta Rivierenland ligt in het hart van Nederland, op een kruispunt van belangrijke nationale kennis- en vervoerscorridors. Hier werken overheden, ondernemers, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende inwoners samen aan het versterken van de brede welvaart voor FruitDelta Rivierenland. Dat gebeurt onder meer met het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF), de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en de Gebiedsagenda FruitDelta Rivierenland. Meer informatie over FruitDelta Rivierenland is te vinden op www.fruitdelta.nl.