Mooie projecten verstevigen de regio

Op deze pagina ziet u per opgave het totaaloverzicht van alle projecten die worden uitgevoerd in FruitDelta Rivierenland.

Enkele projecten lichten wij hier uit.

De projecten die worden uitgevoerd met steun van het Regionaal Investeringsfonds zullen binnenkort worden toegevoegd.

Innovatie en duurzaamheid

Kenniscentrum en ontmoetingscentrum waarvoor in aanvraag is gedaan in het kader van de Gelderse Corridor.
Initiatiefnemers: ondernemers, gemeente Neder Betuwe
Zie: Project Laanboomcentrum

Op weg naar een duurzame kennisinfrastructuur voor bedrijven in de Agro – Logistiek middels het opstellen van bedrijfsontwikkelplannen gericht op kwaliteit, professionaliteit en ondernemerschap.

Initiatiefnemers: Greenport Gelderland

Ontwikkelen van een innovatief concept voor een circulaire, regionale fruitketen waarbij industriefruit optimaal tot waarde wordt gebracht.

Initiatiefnemers: Gebiedscoöperatie Rivierenland

Initiatief via Logistics Valley.

Initiatiefnemers: Logistieke Hotspot Rivierenland en Greenport Gelderland

Een Fresh Consolidation Center is een bedrijvenpark op een geografisch slimme locatie waar het hele assortiment versproducten jaarrond snel en klantspecifiek uitgeleverd kan worden aan retailers, binnensteden, zorginstellingen en bij consumenten thuis. Fase 1 afgerond met behulp van middelen uit de Gelderse Corridor. Een vervolg dient eerst nader besproken te worden met de verschillende corridorpartners.

Initiatiefnemer: Logistieke Hotspot Rivierenland

Zie: Fresh Consolidation Center

Vanuit biobased economy en circulaire economie komen tot een meer duurzame energie.

Initiatiefnemers: overheid, ondernemers en organisaties

Zie: Regionale Energiestrategie

Regio ontwikkelt samen met Provincie een instrument om initiatieven verder te ontwikkelen.

Initiatiefnemers: overheid met o.a. ondernemers

Infrastructuur

Gelegen buiten de regio, maar gezien het majeure corridor-karakter is dit provinciale project ook van belang voor het economische vestigingsklimaat in de regio.

Initiatiefnemers: DERT en Provincie Gelderland (i.s.m. Pro-rail)

MIRT-studies van het ministerie I&M. De provincie Gelderland geeft daarbij te kennen via het MIRT-programma (follow-up) in te zetten op: RTG, A15 bij Tiel, LNG, Smart Mobility.

Initiatiefnemers: overheid

100% dekking in het buitengebied. In afwachting van de beoordeling van de aanpak door Europa.

Initiatiefnemers: overheid

De drie zoeklocaties tweede containerterminal (overslagweg water) op Medel in aanvulling op CTU/Medel die in de omgevingsvisie van de Provincie is genoemd. Nodig om meer transport over water te krijgen, omdat transport gaat toenemen in de toekomst.

Initiatiefnemers: overheid

Toeristisch Aanbod

Investeerders enthousiasmeren voor een dag en verblijfsrecreatie rondom beleving van fruit.

Lees: Fruitrijk

Initiatiefnemers: RBT Rivierenland i.s.m. ondernemers

Investeerders enthousiasmeren voor een dag en verblijfsrecreatie rondom beleving van water.

Initiatiefnemers: Provincie i.s.m. Waterschap, gemeenten Neder-Betuwe, Druten, adhesie regio en i.s.m. ondernemers

Businesscases voor locatieontwikkeling.

Initiatiefnemers: ondernemers i.s.m. overheden

Vaarroute tot stand brengen met economische spin-off.

Initiatiefnemers: stichting i.s.m. ondernemers en overheden

Agribusiness en samenleving

Opzetten van een regionaal netwerk voor ondernemers in de agribusiness met als doel verbreding in de bedrijfsvoering.

Initiatiefnemers: Stichting Platteland Rivierenland i.s.m. WUR, RBT Rivierenland, Rabobank

Lobby en Branding

Er wordt een evenementenkalender opgesteld voor ontmoetingsgelegenheden van de O’s.

Initiatiefnemer: overheid

Arbeidsmarkt

Bevind zich nog in de fase van het ontwikkelen van een volwaardig projectvoorstel, o.a. op basis van onderzoek Stec-groep en werkconferentie.

Initiatiefnemers: Logistieke Hotspot Rivierenland en PTL

Ruimtelijke keuzes en regelgeving

Ruimtelijke strategische visie voor de drie speerpunten.

Initiatiefnemer: overheid

ROB (Regionaal Ontwikkelingsbedrijf)

Naar verwachting is de circa 50 hectare aan nieuwe kavels in 2018 uitgeefbaar.

Initiatiefnemers: Gemeente Tiel, Industrieschap Medel, Regionaal Aquisitie Punt (RAP)