NIEUWS

Topambtenaar Economische Zaken bezoekt Rivierenland

10 januari 2019 – Secretaris-Generaal (SG) Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezocht LHR op 7 december 2018. Hij werd door Ben Brink, wethouder van de gemeente Tiel en voorzitter Bedrijvenpark Medel, ontvangen in het Huis van de Logistieke Samenwerking.

Op de voorgrond v.l.n.r.: Paul Daalderop van Hitachi, secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Monique Spijker van Regionaal Acquisitie Punt (RAP), Frans van Rijn van Hitachi en Paul Schilderink van Economische Zaken. De foto is op 7 december gemaakt bij Hitachi in Zaltbommel. (foto: FE)

Brink benadrukt tijdens het bezoek van SG Camps de samenwerking in de Regio Rivierenland, die onder meer tot uiting komt in het Regionaal Acquisitie Punt (RAP), de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) en het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Na de ontvangst in het ‘Huis van de Logistieke Samenwerking’ bezoekt Camps samen met zijn collega Paul Schilderink drie bedrijven. Hierbij wordt hij begeleid door Nanne Zwiep van Bedrijvenpark Medel, Monique Spijker van Regionaal Acquisitiepunt (RAP) en namens LHR Frank Engelbart.

Familiebedrijf
Internationaal Transportbedrijf Vonk & Co op Bedrijvenpark Medel is de eerste stop. Stephan Vonk en Cees van Oort van het familiebedrijf gespecialiseerd in witgoed-logistiek benadrukken in hun presentatie de unieke kenmerken van een familiebedrijf. Mede om die reden, zet Vonk in op samenwerking. Zo is hij mede-initiatiefnemer van een bijeenkomst voor ondernemers over het werven en behouden van goed personeel. En hij benoemde in zijn presentatie de kansen voor statushouders, wat hij graag samen met collega’s een vervolg wil geven.

SG Maarten Kamps op bezoek bij Internationaal Transportbedrijf Vonk & Co. Op de foto v.l.n.r.: Paul Schilderink van Economische Zaken, SG Maarten Kamps en Stephan Vonk. (foto: FE)

Ook op verduurzaming zet Vonk & Co in, met onder meer de monitoring van nieuwe brandstoffen. Verder wordt de plaatsing van zonnepanelen onderzocht, al is het vanzelfsprekend van belang dat gebouwen deze constructief moeten kunnen dragen. Bovendien zijn er zijn hobbels te nemen in het samenspel tussen de verhuurder en de huurder van de logistiekpanden; met name met betrekking tot afstemming over wie investeert in verduurzaming en wie hiervan de vruchten plukt. Een punt dat ter overweging aan SG Camps werd meegegeven.

Schaalvergroting
De tweede stop vindt plaats in Haaften, bij logistiekonderneming Van Uden Groep/Nedcargo. Diederik Jan Antvelink en Henk Bakker verzorgen hier een rondleiding door het pand, waar voedingsmiddelen worden opgeslagen voor Nederlandse supermarkten.

De trend naar centralisatie en schaalvergroting in de logistiek wordt door Antvelink en Bakker uitgebreid met Camps besproken. En de ervaringen tot op heden met de Brexit, het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, en de vraag of klanten willen betalen voor verduurzaming van de logistieke dienstverlening komen aan bod.

Ook het plan voor de bouw van een nieuw warehouse op een nabijgelegen perceel en een kade aan de Waal voor vervoer over water komt ter sprake. De ondernemers benadrukken hierbij tegenover Camps dat procedures en regelgeving de gewenste snelheid van economische ontwikkelingen vaak niet bijhouden.

Bezoek van SG Maarten Camps aan logistiekonderneming Van Uden Groep/Nedcargo in Haaften. Op de foto v.l.n.r.: Paul Schilderink van Economische Zaken, SG Maarten Camps, Frank Engelbart van LHR, Nanne Zwiep van Bedrijvenpark Medel en drie vertegenwoordigers van de gastheer. (foto: FE)

Duurzaamheid
Derde en laatste stop vindt plaats bij Hitachi Vantara in Zaltbommel. Na een rondleiding door het bedrijf geven Frans Van Rijn, Paul Dalderop en Rimmert van Luyn een presentatie over Hitachi en de duurzaamheidsambities van het bedrijf. De gastheren geven daarnaast aan dat beschikbaarheid en behoud van goed personeel een aandachtspunt, net als bij andere logistiekbedrijven en –ondernemingen in de regio. Om wat aan het probleem te doen verzorgt Hitachi samen met ROC Rivor interne opleidingen om zo voor mensen werkzaam in de sector de competentieontwikkeling en doorgroeimogelijkheden te faciliteren.

Ook de samenwerking op Bedrijventerrein De Wildeman, waar Hitachi is gevestigd, en hoe de duurzaamheidscoöperatie op het bedrijventerrein werkt aan ‘De Wildeman 2020 energieneutraal’ komt ter sprake. Volgens Camps is de manier waarop de coöperatie te werk gaat een mooi voorbeeld van hoe zijn ministerie het graag ziet. Want verduurzaming doe je samen.


Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op www.logistic-hotspot.nl