Kantoor Met Vlaggen 5 Juni 2023
Terug

De Economic Board

 

De Economic Board is een onafhankelijk adviesorgaan waarvan de leden de partners van FruitDelta Rivierenland (de 5 O’s) vertegenwoordigen. De EB-leden zijn experts op hun vakgebied.

De Economic Board adviseert over de besteding van het Regionaal Stimuleringsfonds. De leden zijn slagvaardig en zien scherp toe op de effectiviteit van de inzet van het geld.

De Economic Board beoordeelt de aanvragen die binnenkomen (als jury), maar deelt ook kennis en ervaring. Hij kan u als aanvrager in contact brengen met partijen die nuttig kunnen zijn bij het realiseren van uw project. Ieder lid beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk in zijn of haar branche.

De Economic Board is het onafhankelijke adviesorgaan dat het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland gevraagd en ongevraagd adviseert over RSF maar ook over het Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA).