NIEUWS

Webinar 2 uit reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’

Webinar ‘Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ laat zien hoe onderwijs en bedrijven kunnen inspelen op de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt

23 maart 2021 – Vrijdag 19 maart vond de tweede van een reeks van drie FruitDelta Rivierenland webinars plaats met ruim 60 deelnemers. Dit gebeurde in samenwerking met ROC-Rivor en RW-POA (Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt). Met diverse gasten werd gesproken over de arbeidsmarkt. Juist in deze tijden van de coronacrisis is het van belang om op zoek te gaan naar een wenkend perspectief en ons in te zetten om de huidige banen, ruim 100.000 in onze regio, te behouden.

Vicevoorzitter van FruitDelta Rivierenland Servaas Stoop en presentator Marlous Löffelman van bureau Wollöf Communicatie, spraken met diverse gasten over de flexibilisering en wendbaarheid van de arbeidsmarkt, over een leven lang leren en de kracht van samenwerken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De Webinar reeks draagt bij aan de herijking van het Regionale economische ambitiedocument 2021-2024 en de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030 die Provincie Gelderland samen met onze regio opstelt. Deelnemers konden reageren op vragen die gesteld werden via mentimeter en zelf ook vragen stellen aan de gasten.

Visie op de regionale arbeidsmarkt volgens gedeputeerde Peter Kerris
Regio Rivierenland is een economisch krachtige regio volgens gedeputeerde Kerris, bij de Provincie Gelderland verantwoordelijk voor scholing en arbeidsmarkt. Er zijn veel mkb- bedrijven die de motor vormen van de economie en de ligging is centraal in Nederland. In de logistiek en tuinbouw is veel werkgelegenheid. De banengroei was er voor de coronapandemie hoger (3,8 procent), dan in andere regio’s in de provincie. Een belangrijk trend die op ons afkomt is het omgaan met nieuwe technologie. Ook de wendbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker, het wordt de uitdaging om met de vaardigheden van werknemers in te spelen op nieuwe technologie. De provincie werkt daar aan mee via het techniekpact, zorgpact en een aantal subsidieregelingen, zoals voor sociale innovatie. De provincie wil graag samen met de arbeidsregio’s, zoals RW-POA, werknemers van werk naar werk begeleiden en zorgen voor leertrajecten. De provincie wil graag met alle arbeidsregio’s afspraken maken om samen te werken. Regio Rivierenland is daarbij als eerste aan de beurt.

Leer mee in Webinarstudio Rivierenland van ROC Rivor
ROC-Rivor heeft sinds kort een eigen webinar studio, die door studenten en docenten is gebouwd. In die studio gaf Ben Brink, voorzitter van RW-POA Rivierenland, aan dat de arbeidsmarkt heel dynamisch is, onder andere als gevolg van de coronapandemie. Daarboven op maken trends als vergrijzing, digitalisering en robotisering de arbeidsmarkt complex. De oplossing kan een leven lang leren zijn en dat staat hoog op de bestuurlijke agenda. En dat kan de overheid niet alleen. Daarom is het platform RW-POA zeer belangrijk, waarin wordt samenwerkt aan een regionale agenda die medio 2021 klaar is. Ook in de studio was Marjon van de Ven, directeur Leren Lang Ontwikkelen van ROC Rivor. Volgens haar is de uitdaging van de toekomst om een lerende cultuur te ontwikkelen en werkgevers én werknemers ervan bewust te maken dat een leven lang ontwikkelen nodig is. Daarbij is het belangrijk om het leeraanbod af te stemmen op zowel de specifieke opleidingsvraag vanuit het bedrijf als op de doelgroep (werknemers). Projectleider Ondernemend Rivierenland Joris Wanders ging in op de mogelijkheden daarvoor, bijvoorbeeld vakgericht of competentiegericht leren op locatie (van het bedrijf) of met een mix van op locatie en online (blended learning).

Fruit Tech Campus ontwikkelt door
Ruim een jaar geleden is het initiatief van de FruitTech Campus gestart, met nu als resultaat een BBL MBO opleiding (niveau 3), een eerste lichting van twaalf studenten en een HBO minor Watermanagement in de fruitteelt. De sector zag samen met onderwijs de urgentie om het onderwijs te vernieuwen voor 1000 fruitteelt bedrijven in Nederland op een grondgebied van 15.000 ha. ‘’Het is de uitdaging om de verbinding te leggen tussen MBO, HBO en Universiteit en in te spelen op de vragen van het bedrijfsleven’’, aldus Mireille Gijsberts, education manager Fruit Tech Campus en verbonden aan fruitteeltbedrijf de Haan in Kerk-Avezaath. De opleiding gaat naar de experts in het bedrijfsleven toe. Als innovatie de kracht is van het bedrijfsleven, dan zijn ‘hybride’ docenten nodig, het gaat dan om de combinatie nieuwe kennis en praktijkervaring. Een uitdaging is het werven van zij-instromers en ook het flexibele onderwijssysteem.
‘’Het doel van de stichting Fruittechcampus is om vraag gestuurd onderwijs te leveren, maar ook om kennis en innovatie in de sector te stimuleren’’, aldus Kees de Kat van FruitMasters. Denk aan veranderingen in kennis die nodig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, data en robotica. Innovatie is nodig voor het behoud van een goede concurrentiepositie in de wereld. En dat doel wordt alleen bereikt door een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs (o.a. Helicon/Aeres en proeftuin Randwijk) en overheid.

Belang van verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs
Burgemeester Stoop gaf ook aan dat verbinding tussen partijen die aan onze arbeidsmarkt werken belangrijk is. De overheid heeft volgens hem een rol om zaken onder de aandacht te brengen, mee te denken met ondernemers en om te stimuleren tot innovatie. Op de dag van de webinar opende het Regionaal Investeringsfonds bijvoorbeeld een nieuwe ronde. Dus ondernemers en organisaties: heeft u innovatieve ideeën en kunt u een steuntje in de rug gebruiken? Kijk op onze website.

Het webinar is hier terug te kijken.

Volgende FruitDelta webinar 9 april
De volgende webinar ‘Maatschappelijke vraagstukken en brede welvaart’, vindt plaats op vrijdag 9 april, van 15.30 tot 17.00 uur. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op de evenementenpagina.