NIEUWS

webinar 3 samenwerken maatschappelijke opgaven

Webinar 3 uit reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’

Webinar ‘Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken’ toont de kracht van het collectief

12 april  2021 – In de reeks ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta Rivierenland’ organiseerde FruitDelta Rivierenland, in samenwerking met de stuurgroep Regio Deal, vrijdag 9 april het derde FruitDelta webinar ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven van de toekomst’. Met diverse gasten werd gesproken over belangrijke maatschappelijke opgaven voor onze regio. Juist in deze tijden van de coronapandemie is het van belang om ons concreet en actief in te zetten voor het wonen, leven en werken in FruitDelta Rivierenland samen met onze partners. 

Vicevoorzitter van FruitDelta Rivierenland Servaas Stoop en presentator Marlous Löffelman van bureau Wollöf spraken met gasten over vraagstukken als: actief aan de slag met de klimaatopgave, het belang van innovatie voor de maatschappelijke opgaven en onze economie, samen werken aan de regiodealprojecten en de verduurzaming van de glastuinbouw. De webinarreeks draagt bij aan de herijking van het Regionale economische ambitiedocument 2021-2024 en de  Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030, die wij samen met onze partners en Provincie Gelderland opstellen.

Belang van regionaal samenwerken
“We vinden het belangrijk dat wij als overheden met anderen samenwerken om antwoorden op de maatschappelijke opgaven te vinden, want alleen lukt ons dat niet,” aldus Servaas Stoop. Deelnemers van het webinar vonden de klimaatopgave belangrijk, maar ook innovatie en participatiesamenleving werden genoemd. Uit de eerdere FruitDelta webinars over mbk- en familiebedrijven en de arbeidsmarkt bleek ook al dat bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar nodig hebben om verder te ontwikkelen.

Direct aan de slag

Gebiedsgedeputeerde Christianne van der Wal wil het liefst dat partijen in onze regio direct actief aan de slag kunnen. Wel volgens een strategie, zoals met behulp van een gebiedagenda. Zij duidde het belang van innovatie voor de maatschappelijk opgaven en onze economie. De provincie ziet veel kansen in deze regio, zoals met onze internationale koploper: de fruitteelt en de verduurzaming van de glastuinbouw en wil daar graag aan meedoen. Ook de Regio Deal, waarin de provincie partner is, heeft een actieve opzet met 27 projecten. Gerdo van Grootheest voorzitter van de stuurgroep Regiodeal en burgemeester van Culemborg: “Wij moeten het in onze regio hebben van de kracht van het collectief, we hebben namelijk relatief veel MKB ondernemers en coöperaties. We hebben provincie en rijk daarbij nodig, maar ook universiteiten om ons heen.”

Werken aan duurzaamheid in de FruitDelta praktijk

Afval wordt grondstof
Walter Brouwer, directeur van Avri en David Baars van familiebedrijf OFN lieten zien hoe samengewerkt wordt aan circulariteit in de grondstofketen. En hoe afval daarin grondstof kan zijn; zo gebruikt OFN grondstoffen van Avri voor inrichtingselementen, zoals bankjes en bushokjes in de openbare buitenruimte. Voorwaarde is wel dat de overheid ruimte geeft voor innovatie op dit thema en niet onnodig belemmert door regelgeving.

Meer transport over water
Elise Gerritsen van Logistics Valley Rivierenland deed een oproep -aan regionale ondernemers- om te kiezen voor transport over water. Sommige vervoerstromen kunnen beter over het water dan over de weg, vanwege geluidshinder, file en luchtvervuiling. Het is de uitdaging om kleine bedrijven te overtuigen hun goederen te laten vervoeren over water. Met behulp van scans door HAN studenten worden bedrijven geholpen om deze optie in kaart te brengen. Het project zoekt nog ondernemers, ze kunnen zich aanmelden via info@fruitdelta.nl

Glastuinbouw van het gas af
Rochus van Tuijl, glastuinder van het Zuilichemse Linflowers, betoogde dat de glastuinbouw, vaak getypeerd als dé energieslurper van de regio, juist inzet op verduurzaming van de glastuinbouw en van het gas af wil. Door het aanleggen van een CO2 netwerk wil men CO2 van afvalverbranders gebruiken om bijvoorbeeld bloemen te laten groeien en daardoor is minder gas nodig. De tuinders, gemeenten en provincie doen mee in dit project. De lobby is er nu op gericht om het ministerie te overtuigen.

Het webinar is hier terug te kijken.