Strategie: zo versterken wij onze regio

De acht gemeenten van FruitDelta Rivierenland werken samen met andere overheden, ondernemers, organisaties/onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers (de 5 O’s) aan een toekomstperspectief voor de regio. FruitDelta Rivierenland werkt aan de economische ambities tot en met 2024, maar ook aan de strategische opgaven voor de langere termijn (tot en met 2030). Het belang van strategische keuzes voor de toekomst heeft door de coronacrisis een extra dimensie gekregen. Inhoudelijk (wat zijn de effecten voor de regio en hoe spelen we daarop in) en voor de wijze waarop we met elkaar werken aan het nieuwe toekomstperspectief. Samenwerking in de regio is nu meer dan ooit nodig om onze economische ontwikkeling een impuls te geven.

Klik op de foto van het desbetreffende onderwerp om naar de pagina te gaan.

Regionaal Economisch Ambitiedocument

Strategische Gebiedsagenda