NIEUWS

Stimuleren regionaal toerisme: oude Veerhaven in Ochten krijgt informatiecentrum

15 juli 2019 – De Ochtense uiterwaarden, die goed zijn ontsloten via de A15 en diverse fiets- en wandelpaden, hebben altijd al een aantrekkingskracht uitgeoefend op recreanten. Om het toerisme verder te ontwikkelen, zal er bij de oude Veerhaven een infocentrum komen over oorlog en hoogwater. Dit centrum zal op zijn vroegst in 2022 gereed zijn. Dit centrum zal een onderdeel zijn van een compleet recreatiegebied dat zal worden ontwikkeld. 

Het plan voor de oude Veerhaven: volop recreatiemogelijkheden! 

Aanbod informatiecentrum
In het informatiecentrum komen de bezoekers alles te weten over de Waal en (cultuur)historie van het gebied, waarvan het hoogwater en de oorlog deel uitmaken. Daarnaast komen ook andere aspecten van de regio aan bod, zoals fietsroutes, klompen- en andere wandelpaden, pontjes en verwijzingen naar het Nationaal Fruitpark in Ochten en het Agro Business Centre voor de laanboomteelt in Opheusden in Neder-Betuwe.

Klik hier voor meer informatie over het aanbod binnen het centrum.

Programma WaalWeelde
Met Recreatie & Toerisme als economisch speerpunt en de ontwikkeling van het toeristisch aanbod als opgave (de ambitie is een omzetverhoging van 5% per jaar), stimuleert Regio Rivierenland deze ontwikkeling. Wij leverden een bijdrage aan de verkenning van Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Druten en gemeente Neder-Betuwe (één van de gemeenten van ons samenwerkingsverband). De verkenning vond plaats onder de vlag van het provinciale programma WaalWeelde. Dat heeft als doel een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal en een aantrekkelijke inrichting van het gebied voor bewoners en bezoekers. Regio Rivierenland ondersteunde het initiatief met kennis en lobby en vervulde tevens een klankbordrol.

Steun voor ondernemers vanuit Regionaal Investeringsfonds
Daarnaast biedt FruitDelta Rivierenland steun aan ondernemers. Zij werden, net als inwoners en gebruikers van het gebied, al eerder uitgenodigd om tijdens bijeenkomsten mee te denken over deze ontwikkeling. En om ideeën voor de uiterwaarden bij Ochten om te zetten in haalbare en exploitabele plannen. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland kunnen zij hiervoor een bijdrage ontvangen, mits hun plannen voldoen aan de criteria van het fonds. In de uiterwaarden is ruimte om het land beter en intensiever te benutten. Voor verblijfsrecreatie, maar ook voor andere activiteiten, zoals het produceren en verkopen van lokale producten. Ondernemers zijn van harte welkom om met creativiteit, innovatiekracht en initiatieven te komen die bijdragen aan de regionale ambities. In september zal er een communicatiecampagne starten om ondernemers geïnteresseerd te krijgen in het ontplooien van activiteiten op de plek van de Veerhaven Ochten.

Later dit jaar meer bekend
Voordat het informatiecentrum op poten kan worden gezet, moet eerst de dijk worden verzwaard en de oude Veerhaven worden omgevormd tot recreatiegebied. Met – naast het informatiecentrum – ook ruimte voor een openluchttheater, rondvaartboot, watertaxi, waalbelevingspunt, uitkijkpunt, een strandje met recreatieweide en een natuurgebied. Later dit jaar zal meer bekend zijn over de concrete plannen voor het informatiecentrum en de rest van de Veerhaven.

Lees ook:

Foto’s: Provincie Gelderland/gemeente Neder-Betuwe