NIEUWS

Sterke groei recreatie en toerisme in regio FruitDelta Rivierenland


Een jaarlijkse omzetgroei van 5% in de sector recreatie en toerisme in Rivierenland, dát is onze ambitie voor het Speerpunt Recreatie & Toerisme. De resultaten van de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland over 2016 zijn nog rooskleuriger. Toerisme en recreatie in de regio Rivierenland zijn goed voor bijna € 162 miljoen aan bestedingen en 2070 fte aan werkgelegenheid. Dit is een stijging van maar liefst 8% ten opzichte van 2014!

Resultaten Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland
Onze uitvoeringsorganisatie Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland presenteerde de resultaten van monitor de op het jaarlijkse netwerkevenement Opening Toeristisch Seizoen 2018 op 16 maart. De tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland hebben in de prestatieafspraken met RBT geregeld dat het RBT deze vrijetijdsmonitor uitvoert. De totale groei in de regio is in lijn met de landelijke groei van het toerisme. Maar met de sterke groei van 19% van het aantal overnachtingen in Rivierenland overstijgen wij de landelijke groei van 6%. Zowel in verblijf- als dagrecreatie neemt het aantal ontwikkelingen toe. Meer bezoekers overnachten tegen een hogere prijs. Het aantal dagbezoeken steeg met maar liefst 10%, waarbij cultuur, watersport en attracties de grootste groei doormaakten. Het RBT verwacht dat deze stijgende trend zich de komende jaren verder voort zal zetten. De resultaten van de monitor worden gebruikt om een vertaalslag te maken naar concrete plannen.

Bekijk hier de video over de monitor:

(Video niet zichtbaar? Klik hier >>)

Hoogwaardig aanbod, ook voor internationale toeristen
Op de lange termijn hangt de groei van verblijfstoerisme volgens onze uitvoeringspartner RBT sterk samen met de ontwikkeling van dagrecreatie. Inzetten op een hoogwaardige all weather-attractie, zoals een fruitattractiepark, draagt hieraan bij. Internationale toeristen moeten ook worden aangesproken. Door in te zetten op hoogwaardig aanbod met hogere bestedingen kan een belangrijke impuls aan de vrijetijdseconomie in Rivierenland worden gegeven.

Bijdrage uit Regionaal Investeringsfonds voor vernieuwende initiatieven
FruitDelta Rivierenland zet zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Zo kunnen ondernemers met een vernieuwend initiatief een aanvraag doen voor een bijdrage uit ons Regionaal Investeringsfonds. Voorbeelden van projecten die een bijdrage mochten ontvangen, zijn Fruitstalletjes Rivierenland (om karakter uit te dragen en verkoop fruit te stimuleren), Virtual Reality kasteel De Cuylenborg (moderne dagattractie) en De Droomgaard van Gasterij Os en Paard (bijzondere overnachtingsmogelijkheid in een hersteld oorspronkelijk landschap).

Toerisme Award 2018: Ondernemer in de schijnwerpers
Wij zetten ook graag goede ondernemers in de schijnwerpers. Zo reikte Jan de Boer, voorzitter van het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme van Regio FruitDelta Rivierenland, tijdens de opening van het toeristisch seizoen de Toerisme Award Rivierenland 2018 uit aan ondernemer Edwin Cretier van hotel-restaurant De Gouden Molen in Rossum. De Toerisme Award is een waardering van het ondernemerschap. Edwin Cretier won deze award omdat hij niet alleen een gedreven en gepassioneerd ondernemer is, maar ook een heuse ambassadeur van de regio. Hij denkt actief mee om Rivierenland naar een hoger niveau te tillen en de mooie omgeving onder de aandacht te brengen. Daarbij streeft hij een bepaalde kwaliteit na en stelt hij altijd het gezamenlijk belang voorop. Zo voorziet hij bijvoorbeeld al zijn gasten en fietsers die langskomen van informatie over de regio. Hij wil met zijn team een klankbord zijn voor de streek en de streek uitdragen. Edwin Cretier is de stuwende kracht achter veel activiteiten, terwijl hij op de achtergrond opereert.

Jan de Boer (Speerpuntvoorzitter Recreatie & Toerisme), Edwin Cretier (de Gouden Molen) en Richard de Bruin (directeur RBT Rivierenland)

Focus van provincie op regiobenadering
Tijdens de opening van het toeristisch seizoen was ook Bea Schouten aanwezig. Zij is gedeputeerde van de provincie Gelderland en onder meer verantwoordelijk voor recreatie en toerisme in de provincie. Zij toonde zich onder de indruk van de positieve ontwikkelingen in de regio FruitDelta Rivierenland en van de manier waarop de O’s samenwerken: “Met elkaar kunnen wij de komende jaren aan de slag om Rivierenland onder de aandacht te brengen. Wij zijn als provincie het beleid aan het vernieuwen en brengen meer balans aan tussen de verschillende streken. We kiezen veel meer voor regiobenadering zodat elke streek goed tot zijn recht komt. Om dit te bereiken hebben we kwaliteit, innovatie en beleving nodig. Een belangrijk element is het gevoel dat je moet hebben om naar een streek terug te willen. Evenementen als het mooie Fruitcorso en de Rode Kruis Bloesemtocht zijn daarin belangrijk. Die maken het gevoel van beleving groter en daar liggen kansen. Ook goede gastvrijheid is belangrijk. Die maakt dat mensen nog eens terug willen komen. Als u als ondernemer in uw streekproduct, bed & breakfast, fruitstalletje of andere onderneming een optimaal gastvrijheidsgevoel legt, bent u allemaal ambassadeur van dit prachtige gebied.”

Gedeputeerde Bea Schouten geïnspireerd door ondernemerskracht en mogelijkheden in Regio FruitDelta Rivierenland: “Provincie wil meer op regio gaan inzetten, waaronder uiteraard Rivierenland!”

Ook steun ontvangen uit ons Regionaal Investeringsfonds?
Wilt u als ondernemer of ondernemende inwoner van Rivierenland ook in aanmerking komen voor een bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds? Klik op de link hieronder voor de criteria, formulieren en data en deadlines voor het indienen van uw initiatief. Ook treft u er alle uitvoeringsprojecten, pilots en haalbaarheidsstudies die al eerder zijn gehonoreerd. Goed voor de inspiratie!

Klik hier voor informatie over het Regionaal Investeringsfonds>>