NIEUWS

Online videorubriek: lokale ondernemers vertellen over hun ervaringen tijdens de coronacrisis

Spraakmakende verbinding in Neder-Betuwe

Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB) en de gemeente Neder-Betuwe hebben tijdens de coronacrisis de handen ineengeslagen om lokale ondernemers te informeren, inspireren en verbinden. Samen ontwikkelden zij de online videorubriek Spraakmakend Neder-Betuwe, waarin lokale ondernemers virtueel aan tafel schuiven om te vertellen over hun ervaringen tijdens de coronacrisis. René van Eck, voorzitter van OVNB, is initiatiefnemer van het project: “Juist tijdens de coronacrisis wilden we op deze manier de verbinding tussen ondernemers en de gemeente extra stimuleren en faciliteren.” En met succes! Inmiddels staan er vijf films op het YouTube-kanaal van Spraakmakend Neder-Betuwe met een mix van thema’s.

Virtuele gesprekstafel

Bij de start van de coronacrisis stonden OVNB en gemeente Neder-Betuwe voor de vraag ‘hoe houd je het contact met en tussen lokale ondernemers in stand?’ Fysieke bijeenkomsten werden afgelast, maar ze wilden de zichtbare verbinding met de lokale ondernemers uit verschillende sectoren behouden om te ontdekken en te delen wat er speelde. Een virtuele gesprekstafel bleek de oplossing. In de video’s gaat René in gesprek met lokale ondernemers. Hij is de gespreksleider en gemeente Neder-Betuwe is gesprekspartner: Er schuift in elke video een collegelid aan. Al pratende komt nuttige informatie naar voren, worden ideeën gedeeld en ontdekt de kijker wat er speelt onder de lokale ondernemers.

Verschillende geluiden

Samen met zijn virtuele tafelgasten, ondernemers uit verschillende sectoren, bespreekt René de kansen en bedreigingen van de coronacrisis en krijgt de kijker advies. Aanvankelijk waren de video’s vooral informatief. Zo schoof er in de eerste aflevering een accountant aan om te vertellen over de overheidsmaatregelen. In latere video’s kwam de nadruk meer te liggen op de ervaringen van ondernemers. René: “Ik wilde graag een positief geluid laten horen. En ondernemers het woord geven die tijdens de coronacrisis geschakeld hebben om hun ideeën te delen. Dat lukte niet altijd: zo bleek in de tweede aflevering hoe hard de lokale recreatiesector, het toerisme en de horeca geraakt zijn door de coronacrisis.”

Vertel je verhaal!

Door de videorubriek hebben OVNB en gemeente Neder-Betuwe hun doel bereikt om de fysieke verbinding met lokale ondernemers te behouden en die te stimuleren; nooit eerder was dat zo afhankelijk van een internetverbinding. René heeft gemerkt dat mensen bereid zijn om hun verhaal te vertellen en waardeert het dat zij zich kwetsbaar op durven stellen. Zijn oproep is dan ook: “Er zit veel kennis en kunde bij elkaar. Praat met elkaar en durf een hulpvraag te stellen, want hulp kan uit een onverwachte hoek komen!”

“Wij zijn trots op onze ondernemers dat ze niet bij de pakken neer gaan zitten in moeilijke tijden van crisis”

Wethouder Stefan van Someren, gemeente Neder-Betuwe

Is uw interesse gewekt?

U kunt de films zien via de het YouTube-kanaal van Spraakmakend Neder-Betuwe. Dit zijn de links naar de verschillende edities:

  1. Maatregelenpakket van de overheid
  2. Recreatie, toerisme en horeca
  3. Financiën
  4. Detailhandel
  5. Ondernemers en onderwijs